tilstandsrapport

Sådan læser du en tilstandsrapport

Der var den endelig! Boligen der kan huse alle dine drømme. Men inden du i forelskelsens rus kradser dit navn på købsaftalen, er det vigtigt at undersøge, hvad du egentlig køber. Og her er tilstandsrapporten en god start.

Skal du takke nej til en bolig, hvis tilstandsrapporten viser K3 efter K3? Ikke nødvendigvis. For selvom det kan se skræmmende ud, så behøver en K3 ikke være dyr eller besværlig at fikse.

Men hvad skal du så være opmærksom på, når du står med rapporten? Hvad er egentlig med i en tilstandsrapport? Og lige så vigtigt: Hvad er ikke med? Det kan du finde ud af her.

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er et dokument, der beskriver en boligs stand i forhold til andre boliger af samme type og alder. Rapporten laves af en beskikket byggesagkyndig, som gennemgår boligen.

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og den er ikke lovpligtig. Det er dog et krav, at der findes både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, hvis I ønsker at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med hushandlen.

SE OGSÅ: Få styr på boligtermerne med Boligkøberens ABC

Hvad afdækker en tilstandsrapport?

Medmindre andet er specificeret, omfatter tilstandsrapporten alle bygninger på grunden. Her beskrives eventuelle skader på bygning(erne), tegn på skader og forhold, der giver risiko for at skader kan udvikles.

Vær opmærksom på, at tilstandsrapporten kun beskriver skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Og at det kun er de synlige og umiddelbart tilgængelige dele af bygningen, der undersøges og beskrives i rapporten.

Ud over den byggesagkyndiges vurderinger, indeholder tilstandsrapporten også et spørgeskema til sælger om boligens stand og historie. Her er det sælgers pligt at oplyse om evt. skader, fejl og mangler, som han eller hun kender til.

SE OGSÅ: Hvem er hvem i et boligkøb

Byggesagkyndig undersøger boligens stand

Hvad betyder tilstandsrapportens K3, K2, K1, K0 og UN?

Når du læser en tilstandsrapport, støder du på forskellige koder, der fortæller noget om skadens omfang.

  • K0 – Kosmetiske skader: Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.
  • K1 – Mindre alvorlige skader: Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
  • K2 – Alvorlige skader: Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.
  • K3 – Kritiske skader: Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.
  • UN – Bør undersøges nærmere: Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.
  • IB – Ingen bemærkninger

Det er vigtigt at have for øje, at koden ikke fortæller noget om, hvad det vil koste at udbedre skaden. En K3 (kritisk skade) kan godt vise sig at være relativ billig at udbedre, mens en K1 (mindre alvorlig skade) kan blive en dyr omgang.

I mange tilfælde vil der være angivet en vejledende pris for reparationen. Dette er kun et overslag fra den byggesagkyndige. Det er derfor altid en god idé, at du som køber selv tager fat i en eller flere håndværkere, som kan give deres bud på en pris.

Har den byggesagkyndige angivet UN (bør undersøges nærmere), er det vigtigt, at du som køber kræver, at dette bliver undersøgt inden boligkøbet. Hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at der gemmer sig en skade her, vil denne typisk ikke være dækket af ejerskifteforsikringen.

Hvad er ikke med i en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten omfatter som nævnt kun synlige og umiddelbart tilgængelige dele af boligen. Det er sælgers ansvar at give den byggesagkyndige adgang til hele boligen. Hvis der er aflåste rum eller steder, den byggesagkyndige ikke kan komme til, vil dette være noteret i rapporten.

Husk at den byggesagkyndiges gennemgang af boligen tager udgangspunkt i boliger af tilsvarende type og alder. Vær derfor opmærksom på, at almindeligt slid og forhold, som er forventeligt for en bolig som denne, ikke medtages som skader i rapporten.

Det betyder også, at du ikke direkte kan sammenligne tilstandsrapporter fra forskellige boliger, hvis de ikke er af samme type og alder.

Derudover skal du være opmærksom på, at tilstandsrapporten ikke ser på el- og varmeinstallationer, hårde hvidevarer, udendørs svømmebassiner, markiser og andre installationer, som ikke er en del af selve bygningen. Æstetiske eller arkitektoniske forhold er heller ikke en del af rapporten.

SE OGSÅ: Tjek postnummeret: Så meget kommer huspriserne til at stige