Edge of open book pages

Boligkøb: Læs om de vigtige dokumenter

I et boligkøb støder du på mange dokumenter og ord, som du måske aldrig har hørt om før. Her er en kort oversigt over nogle af de vigtigste.

BBR-meddelelse

BBR står for Bygnings- og Boligregisteret. Her samles en masse oplysninger om alle boliger og bygninger i Danmark, som fx boligens type, areal, varmeforsyning, toiletforhold og meget mere. Oplysningerne vises i boligens BBR-meddelelse, og det er boligejerens ansvar at sørge for, at informationerne i BBR-meddelelsen er korrekte.

Ejerskifteforsikring

Sælger har som udgangspunkt altid et 10-årigt ansvar for skjulte fejl og mangler på boligen. Dette ansvar kan han sikre sig imod gennem huseftersynsordningen ved at tegne en ejerskifteforsikring. Sælger skal her tilbyde at betale halvdelen af det billigste ejerskifteforsikringstilbud og herved give dig mulighed for at blive forsikret. For at kunne tegne en ejerskifteforsikring, skal der være en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport på boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten giver dig et indblik i boligens synlige skader, tegn på skader og risiko for udvikling af nye skader. Vær opmærksom på, at der i rapporten også kan være angivet ting, der bør undersøges nærmere (UN). Du bør altid få undersøgt disse ting grundigt inden et boligkøb, da ejerskifteforsikringen i dette tilfælde ikke vil dække evt. fejl og skader på boligen. En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder.

SE OGSÅ: Sådan læser du en tilstandsrapport

Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten er en professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, som tjekker, at de er funktionsdygtige og lovlige. Vær opmærksom på, at det hovedsageligt er de tilgængelige installationer, der besigtiges. Der kan dog også foretages stikprøver af de utilgængelige installationer. Rapporten er gældende i et år.

Energimærkerapport

Når en bolig skal sælges, skal den som udgangspunkt have et gyldigt energimærke. Der er dog undtagelser ved sommerhuse, fredede bygninger og bygninger, der skal rives ned efter salg. Skalaen går fra A til G, hvor A har det laveste energiforbrug og G har det højeste. Boligens energiforbrug beregnes på baggrund af varmeinstallationer, døre og vinduer, isolering m.m. I rapporten kan du også læse, hvad du kan gøre for at forbedre boligens energiprofil.

Kvinde læser bolighandlens dokumenter

Jordforureningsattest

En jordforureningsattest indeholder oplysninger om grunden, som regionen er bekendt med. En grund kan godt være kortlagt som “ikke forurenet”, selvom den er forurenet. Det betyder bare, at kommunen ikke har oplysninger om, at den er forurenet. Der findes to niveauer af forurening: Vidensniveau 1 (V1): Hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forurenet grunden. Vidensniveau 2 (V2): Hvis det er dokumenteret, at jorden er forurenet. Derudover er der en generel områdeklassefisering af lettere forurenet jord, som findes i mange byområder, og som typisk betyder, at jordens overfalde kan være forurenet.

Tingbogsattest

Før et boligkøb bør du få en kopi af tingbogsattesten, som viser de forhold, der er tinglyst på ejendommen. Tingbogsattesten fortæller først og fremmest, hvem der ejer ejendommen, men også om der er gæld knyttet til ejendommen, og om der er servitutter.

SE OGSÅ: Få en simpel forklaring på alle boligordene her

Servitutter

En servitut er en bestemmelse eller byrde, der er pålagt en ejendom. En servitut kan typisk indeholde bestemmelser for, hvor du må bygge på din grund, hvor høj din hæk eller dit hus må være m.m. En servitut er kun gældende, når den er tinglyst, og den kan være svær at ophæve. Som udgangspunkt er det kun den person, som har stiftet servitutten, som kan ophæve den igen. Servitutter, der direkte påvirker boligens værdi, skal oplyses i salgsopstillingen, men husk at undersøge alle servitutter, inden dit boligkøb,  så du ikke får ubehagelige overraskelser.

Offentlig ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering er en del af handlens dokumenter, da køber har ret til at vide, på hvilket grundlag boligen beskattes. Den offentlig vurdering danner nemlig bl.a. grundlag for ejendomsskatten (grundskylden) til kommunen og ejendomsværdiskat.

Ejendomsskattebillet

Ejendomsskattebilletten er en opkrævning af ejendomsskatten (grundskylden) til kommunen. Med ejendomsskattebilletten betaler du bl.a. til rottebekæmpelse og renovation i din kommune. Husk at få ejendomsskattebilletten af den tidligere boligejer samt fuld dokumentation for, at eventuelle forfaldne rater er betalt, så du ikke pludselig hænger på gælden.

SE OGSÅ:  Boligkøb: Sådan presser du prisen på en bolig

Fredningsstatus og bevaringsværdi

En bolig kan være erklæret bevaringsværdig af kommunen pga. arkitektoniske eller byggetekniske kvaliteter. Er boligen bevaringsværdig gælder det kun boligens ydre, hvorimod en fredning gælder hele boligen. Ønsker du at lave ændringer på en bevaringsværdig boligs ydre, skal du følge kommunens krav og retningslinjer for materialer og farver. Du kan nemt finde ud af, om en bolig er fredet eller bevaringsværdig her.

Administratorbesvarelse

Er boligen en del af en ejerforening, grundejerforening eller lignende, vil ejendomsmægleren bede foreningens administrator om forskellige oplysninger. I besvarelsen kan man finde oplysninger om boligens faste udgifter til foreningen, om der er fælleslån, om der er medlemspligt m.m.

Foreningsdokumenter

Ud over administratorbesvarelsen kan du som køber også få adgang til en række foreningsdokumenter som fx referat af generalforsamling, regnskab, budget, vedtægter og husorden. På den måde kan du se, hvad der har været drøftet på de seneste foreningsmøder (skal foreningen fx have nyt tag?), du kan blive klogere på økonomien, og du kan sætte dig ind i de regler og vedtægter, der findes i foreningen (må du fx have hund? Eller må du fremleje din bolig?). Det er derfor altid en god ide at læse foreningens dokumenter.