stack coins and house wood model

Tinglysning: Derfor er tinglysningsafgiften vigtig

Der er mange penge at spare, hvis du kender reglerne og ved, hvad tinglysning er.  Læs her, hvordan du kan spare penge, hvis sælgeren af en bolig har optaget store lån i ejendommen.

SØG TINGLYSNING: Se de tinglyste lån på boliger til salg eller for andre boliger.

Der er mange udgifter forbundet med at købe bolig. Der er naturligvis først og fremmest selve købsprisen, men når du skal optage et lån i ejendommen, så dukker ord som ”tinglysning” og ”stempelafgift” hurtigt op. Det lyder måske nok lidt tørt, men faktisk er der mange penge at spare, hvis du kender reglerne og ved, hvad tinglysning er.

De færreste kan købe en bolig uden at låne noget af beløbet. I ejerboliger tager køberne typisk et realkreditlån hos en kreditforening. I kreditforeningen kan du kun låne op til 80% af boligens værdi, og mange købere optager derfor også et banklån på 15% af købsprisen. De sidste 5% af boligens pris skal du lægge som kontant udbetaling.

Tinglysning af skøde

Tinglysning er en offentlig registrering af, hvem der har rettigheden til boligen. Det foregår ved, at der bliver lavet et skøde. Ved at tinglyse skødet undgår man, at boligen sælges til to forskellige købere. Herefter fremgår skødet af tingbogen, som der er offentlig og gratis adgang til.

Du skal  betale 1.660 kr. + 0,6% af købesummen til staten for at få tinglyst skødet på ejendommen. Hvis du fx køber en bolig til 2.000.000 kr., så er tinglysningsafgiften på 13.660 kr.

I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2020 er regeringen og dens støttepartier blevet enige om at pristalsregulere tinglysningsafgiften hvert tredje år – med første stigning den 1. marts 2020.

Tinglysning af lån

Der skal også betales stempelafgift (tinglysningsafgift), når du optager et realkreditlån og et boliglån i banken, hvor der udstedes et pantebrev. Her er prisen pr. 1. juli 2019 for stempelafgiften 1.640 kr. + 1,45% af det lånte beløb.

Hvis du fx køber en bolig til 2.000.000 kr. og optager et realkreditlån på 80% af købesummen, så skal du betale 24.840 kr. i tinglysningsafgift af realkreditlånet. Hvis du også har brug for et banklån på 15% af købesummen, så vil tinglysningsafgiften på banklånet være på 5.990 kr.

Det er en fordel for dig, hvis den tidligere ejer har optaget store lån i ejendommen. Det skyldes, at pantet følger ejendommen og ikke de personer, der bor i den. Hvis der tidligere er optaget et lån på fx 1.000.000 kr. i ejendommen, så slipper du for at betale tinglysningsafgiften på 1,45% af det beløb. Det svarer til en besparelse på 14.500 kr.

Sådan bliver tinglysning penge værd for dig

Hvis du står over for et boligkøb til fx 5.000.000 kr., og sælger har optaget lån for 3.000.000 kr., så sparer du altså 43.500 kr. på tinglysningen i forhold til en ejendom, som ikke er belånt. Den prisforskel bliver ofte overset af køberne, men det er værd at tage med i din sammenligning, da to tilsyneladende ens boliger samlet set koster dig forskellige beløb.

Skøder, pantebreve, servitutter m.m. tinglyses digitalt på tinglysning.dk. Her kan du selv tjekke, hvor store lån sælgeren af en bolig har optaget i ejendommen. Det er gratis at søge oplysninger om lån og huspriser i tingbogen på den digitale tinglysning. Her kan du slå alle danske adresser op og se, hvem der ejer ejendommen, og hvor meget gæld der er i den.

På Tinglysning.dk kan du bl.a. se:

  • Hvem der ejer boligen.
  • Den seneste ejendomsvurdering
  • Hvilke lån der er, og hvornår de blev oprettet.
  • Købspris.
  • Servitutter på ejendommen.

SØG TINGLYSNING: Se de tinglyste lån på boliger til salg eller for andre boliger.

Se alle satserne for tinglysning her på Skatteministeriets hjemmeside