Prisindeks_kort-min

Sjællandske prisstigninger holder boligmarkedet varmt

Selvom vinterkulden har meldt sig, er det danske boligmarked stadig varmt. Det viser helt friske oktober-tal på udviklingen i udbudspriser for villaer og rækkehuse, som i gennemsnit steg med 0,4 pct. i forhold til september. Det er tredje måned i træk, at udbudsprisen på huse går op.

Udbudspriserne, hvoraf huse udgør langt størstedelen, ligger med de lavere prisnedslag meget tæt på de realiserede handelspriser og er dermed en god indikator for, hvad man kan forvente at få for sin bolig.

Den generelle fremgang på boligmarkedet bæres i høj grad af huspriserne øst for Storebælt, som på trods af årstiden ligger med pæne stigninger.

Boligpriserne har det med at bremse op i vinterhalvåret, hvilket typisk er med til at sætte en dæmper på udbudspriserne. Alligevel steg huspriserne i Hovedstadsområdet og det resterende Sjælland med henholdsvis 0,4 og 0,6 pct. i oktober, hvilket er ganske pænt for årstiden, siger Boligheds økonom Thomas Lynggaard Germann.

Det er bemærkelsesværdigt, at huspriserne på Sjælland nu er steget for sjette måned i træk. Dermed fortsætter tendensen med, at høje kvadratmeterpriser i København giver en øget interesse for boligerne på det øvrige sjællandske boligmarked, siger Thomas Lynggaard Germann.

Set over det seneste år kan husejerne i Region Sjælland glæde sig over en prisstigning på knap 8,3 pct., hvilket er den klart største fremgang blandt alle danske regioner. Hovedstadsområdets villaer og rækkehuse er til sammenligning steget 5,5 pct.

Fald på det jyske boligmarked

Selvom priserne generelt bevæger sig opad, har udviklingen i boligpriser for oktober ikke været helt så positiv læsning for boligejerne vest for Storebælt. Både i Region Nordjylland og Region Midtjylland faldt udbudspriserne med omkring 0,2 pct., mens de i Region Syddanmark kun kan registrere en lille stigning på 0,1 pct.

Fra september var der på landsplan en nedgang på 1,5 pct. at spore i antallet af udbudte huse, hvilket betyder, at der i oktober var 43.400 huse til salg. Også her er der størst fald at spore vest for Storebælt, hvor især Nordjylland med et årligt fald på 5,5 pct. har oplevet den største tilbagegang.

På trods af de stagnerende jyske boligpriser og et faldende udbud er der dog ikke grund til at være pessimistisk på vegne af det danske boligmarked.

– Vi forventer fortsat stigende boligpriser i alle landets regioner. Boligrenterne er fortsat lave, og det ligger ikke på nuværende tidspunkt lige for, at de skal stige. Derudover vil stigende indkomster og beskæftigelse bidrage til fortsat fremgang på det danske boligmarked, siger Thomas Lynggaard Germann.

Se de friske tal for boligmarkedet i oktober måned i vedhæftede prisindeks.

For yderligere oplysninger kontakt:

Boligøkonom i Bolighed, Thomas Lynggaard Germann, Tlf. 29 20 26 52, mail thg@al-bank.dk

Om Boligheds Prisindeks

Boligheds Prisindeks udkommer en gang om måneden og er en opgørelse over de seneste udbudsdata for boligmarkedet i Danmark. Prisindekset viser udviklingen i kvadratmeterpriser for de villaer, ejerlejligheder og fritidshuse, der er til salg. Prisindekset viser samtidig udviklingen i antallet af boliger til salg samt hvor store afslag, der gives på boligerne i forhold til udbudsprisen.

Om www.Bolighed.dk

www.Bolighed.dk skal gøre det nemmere og mere gennemskueligt at være boligejer i Danmark. Ikke kun for de boligejere, der er i markedet for at købe eller sælge, men for alle danske boligejere.

På Bolighed.dk er informationer om flere end 1,7 millioner danske ejerboliger samlet i et såkaldt BoligCV, der blandt andet anslår en her-og-nu værdi på den enkelte bolig og præsenterer såvel den historiske som forventede prisudvikling på boligen. Desuden giver www.Bolighed.dk overblik over nabolaget og mulighed for, at boligejere kan kontakte hinanden direkte på sitet.

www.Bolighed.dk ejes af de fire banker Nykredit, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank.