static1.squarespace

Friværdi: Boligejere tjener 70 milliarder

Danske boligejere er de seneste 12 måneder i gennemsnit blevet næsten 60.000 kroner rigere i form af øget friværdi, og i enkelte kommuner nærmer det seneste års friværdigevinst sig 450.000 kroner. Samlet set er der tale om en friværdiforøgelse på godt 71 milliarder kroner. Det fremgår af en ny analyse af værdiudviklingen på flere end 1,25 millioner danske ejerboliger, som boligsitet Bolighed.dk har foretaget.

Sådan har vi gjort

Bolighed.dk’s anslåede værdier bygger på beregninger over samtlige 1,25 mio. ejerboliger i Bolighed.dk’s database. Boligens anslåede værdi er ikke en salgsvurdering, men en maskinel beregning med udgangspunkt i offentligt tilgængelige oplysninger om ejerboligen, bygningen, matriklen, beliggenheden og lokalområdet. Desuden inddrages ejerboligens tidligere handelspriser samt realiserede handler af sammenlignelige ejerboliger i nabolaget. De fleste ejerboliger handles indenfor +/- 10% af den anslåede værdi, men der kan være forhold ved den enkelte ejerbolig, der ikke kan beregnes maskinelt. Kilde: Bolighed.dk

Fremgangen på boligmarkedet er de seneste 12 måneder kommet danske boligejere til gavn i form af en samlet friværdigevinst på godt 71 milliarder kroner foranlediget af højere boligværdier. Det svarer til en gennemsnitlig gevinst på godt 58.000 kroner per boligejer, når både kommuner med stigende og faldende boligværdier medregnes.

Det fremgår af en ny analyse fra boligsitet Bolighed.dk, der anslår værdien på flere end 1,25 millioner danske ejerboliger, og som ejes af de fire banker Nykredit, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank.

Til trods for det seneste års ret markante værdistigninger mange steder i landet, så er det vores forventning, at boligværdierne generelt fortsætter med at vokse igennem 2016, siger pressechef i Bolighed.dk Leif Lind Simonsen og tilføjer:

Det er dog vigtigt at understrege, at der stadig er store lokale forskelle på værdiudviklingen, hvor hovedstadsområdet fører an i den positive udvikling, mens områder fjernt fra de store byer oplever en flad eller negativ værdiudvikling.

31 kommuner påvirker værdiudviklingen negativt, idet boligværdierne her er faldet i løbet af de seneste 12 måneder, men det mere end opvejes af de 66 kommuner, hvor boligværdierne er steget.

Her stiger boligværdierne mest

I de forgangne 12 måneder er det boligejerne i Lyngby-Taarbæk, der har oparbejdet den største friværdigevinst på at eje en bolig, idet boligværdierne i kommunen i gennemsnit er steget med hele 445.000 kroner. Dernæst følger kommunerne Gentofte, Frederiksberg, Dragør og København, hvor ejerboligerne i gennemsnit er blevet henholdsvis 430.000 kroner, 290.000 kroner, 269.000 kroner og 245.000 kroner mere værd.

I nogle områder løber den gennemsnitlige værdistigning op i godt 37.000 kroner om måneden, men også når vi ser på landsgennemsnittet, er der tale om mærkbare værdistigninger, der alt andet lige giver et øget økonomisk råderum hos den enkelte boligejer, lyder det afsluttende fra Leif Lind Simonsen.

Boligværdierne er de seneste 12 måneder faldet mest i kommunerne Tønder, Norddjurs, Langeland, Lolland og Samsø. Her er boligværdierne i gennemsnit faldet i intervallet fra 120.000 kroner til 170.000 kroner.

Metodiske bemærkninger

Analysen omfatter alene værdiudviklingen på boliger i 97 kommuner, idet kommuner med færre end 10 handler i løbet af de seneste 12 måneder blandt de boliger, som Bolighed.dk dækker, ikke er medtaget. Analysen omfatter de godt 1,25 millioner danske ejerboliger, som Bolighed.dk dækker. Fritidshuse, villalejligheder og andelsboliger er ikke omfattet af opgørelsen.

Læs mere om, hvordan Bolighed.dk anslår værdien på flere end 1,25 millioner danske ejerboliger her: https://bolighed.dk/hjælp/om-anslået-værdi

Om Bolighed.dk

Bolighed.dk skal gøre det nemmere og mere gennemskueligt at være boligejer i Danmark. Ikke kun for de boligejere, der er i markedet for at købe eller sælge, men for alle danske boligejere.

På Bolighed.dk er informationer om flere end 1,25 millioner danske ejerboliger samlet i såkaldt BoligCV, der blandt andet anslår en her-og-nu værdi på den enkelte bolig og præsenterer såvel den historiske som forventede prisudvikling på boligen. Desuden giver Bolighed.dk overblik over nabolaget og mulighed for, at boligejere kan kontakte hinanden direkte på sitet.

Bolighed.dk ejes af de fire banker Nykredit, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank.