Seneste artikler

Stormflod

Stormfloder rammer særligt kystnære områder og områder, der ligger lavt. Se her, hvordan du kan beskytte din bolig mod oversvømmelse fra stormfloder, og hvor du kan søge hjælp, hvis du rammes.

Stormflod får havet til at skylde ind over land.
Vindens retning og styrke, og om der er lav- eller højvande, har betydning for, hvor stor skaden bliver ved en stormflod.

Hvad er en stormflod?

En stormflod er en oversvømmelse, som skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Dette sker, når kraftig vind presser vandet ind over landområder.

De forventede klimaforandringer medfører globale vandstigninger og mere ekstremt vejr, hvilket er med til at øge risikoen for stormflod. Det betyder, at vi i fremtiden måske vil se flere og mere voldsomme stormfloder i Danmark.

Udsatte boliger og områder ved stormflod

De mest udsatte områder er dem, der i forvejen ligger lavt i forhold til havets overflade – særligt hvis de også ligger i åben forbindelse til havet. I områder som disse kan oversvømmelse ved stormfloder være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har udviklet Danmarks Højdemodel. Denne viser højdeforholdende i Danmark så detaljeret, at man kan se, hvor vandet vil strømme hen og samle sig i tilfælde af fx stormflod eller skybrud.

Højdemodellen bruges bl.a.  af Beredskabet og DMI til at få overblik over en situation med ekstremt vejr. Og kommuner bruger modellen til den mere langsigtede planlægning af forebyggende tiltag i forhold til klimaændringer.

Hvordan er du dækket ved stormflod?

Du kan ikke tegne en stormflodsforsikring, men gennem din brandforsikring, kan du søge erstatning via den offentlige stormflodsordning.

Hvis Stormrådet i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet afgør, at der er tale om stormflod i dit område, har du mulighed for at søge erstatning. Hvis din bolig ligger i et område, der hyppigt rammes af oversvømmelse ved stormflod, er det dog ikke sikkert, du er dækket.

Du kan som regel få erstatning for direkte skader på bygninger og indbo, der er dækket af din brandforsikring. Vær opmærksom på, at løsøre i kælder og have ikke dækkes.

Du har to måneder til at anmelde skaderne. Dette gør du ved at kontakte det forsikringsselskab, hvor du har tegnet en brandforsikring, hvilket typisk er en del af din husforsikring eller indboforsikring.

Stormrådet.dk kan du læse mere om, hvordan du anmelder dine stormflodsskader.

Hvad kan du gøre for at forebygge skader ved oversvømmelse?

Der er forskellige ting, du selv kan gøre for at mindske risikoen for oversvømmelsesskader på din bolig:

4 gode tips

 • Led vandet væk fra huset:
  Grav render rundt om huset, eller lav stengærde eller volde, der sørger for, at vandet ikke løber hen til huset.
 • Vedligehold afløb:
  Blade og andet snavs kan stoppe afløb til. Sørg for at holde dem rene og i god stand, og skift dem evt. ud med større afløb, så der ikke så nemt opstår flaskehals.
 • Begræns fliser, asfalt og anden hård belægning:
  Vand har sværere ved at sive ned i jorden, hvis store dele af din grund er belagt med fliser og lignende.
 • Undgå lave elinstallationer:
  Skulle der trænge vand ind i din bolig, skal du forsøge at undgå, at vandet kommer i kontakt med elektriske installationer og apparater, da disse kan kortslutte i kontakt med vand. Installer fx vaskemaskinen på en sokkel, så den kommer op i en god højde over gulvet, lad ledninger løbe langs loftet, stil elektroniske apparater på hylder i en god højde osv.

Del din oplevelse med os på Trustpilot.

Til top

Gør et godt køb med Bolighed Købermægler

Gør et godt køb

En ejendomsmægler er altid på sælgers side. Vi er på din side i købsprocessen. Stå stærkt i en forhandling med Bolighed Købermægler.

Vi er på din side i boligkøbet. Stå stærkt i en forhandling med Bolighed Købermægler.

 • Få hjælp til prisforhandling
 • Få tjekket boligens stand
 • Få hjælp med de vigtige papirer
Chat ikon