Asbest i boligen

Asbest i boligen

Asbest findes i mange ældre boliger, da det tidligere var et meget populært materiale til isolering og sikring mod brand. På grund af sundhedsfare er det i dag forbudt at anvende asbest, og skal det fjernes, skal det ske efter særlige regler.

Asbest er et byggemateriale, som tidligere var meget anvendt i huse og andre bygninger til isolering og brandsikring. Det er dog blevet forbudt i Danmark af flere omgange i 1970’erne og 1980’erne. Det skyldes, at materialets fine støv kan forårsage stenlunger (asbestose), som er en kronisk lungesygdom.

Selvom asbest i dag er forbudt, findes det stadig i mange ældre huse. Asbest kan forekomme i:

  • Rørisolering og elkabler fra ca. 1929 til 1979 og i mindre omfang efter 1963
  • Vægplader fra 1950 til 1959 og i mindre omfang frem til 1980
  • Fliseklæber og støbegulve i vådrum fra 1920 til 1980 og især 1939 til 1970
  • Vinyl typisk til gulve fra 1930 til 1980
  • Aftræks- og ventilationskanaler fra 1920 – 1986

Det er ikke farligt at bo i en bolig med asbest, så længe materialet ikke bliver beskadiget, så de fine fibre blandes med luften. Dvs. hvis asbesten brækkes, beskæres eller lignende.

Hvis du ønsker at renovere eller ombygge et hus, hvor der (muligvis) er anvendt asbest, skal du være opmærksom på, at det kræver særlige foranstaltninger at arbejde med fjernelse af asbest.

Læs mere om asbest hos Miljøstyrelsen her.