Hustype – Modernistisk villa

Den modernistiske villa fra ca. 1950-1980

Flade tage, store vinduespartier og skarpe kanter er typiske træk ved den modernistiske villa, som blev bygget i perioden fra ca. 1950 til 1980. Den enkle og rene arkitektoniske stil fandt bl.a. inspiration fra Japan og USA, og var særligt populær, når tidens arkitekter skulle bygge deres egne boliger. Se her, hvordan den modernistiske villa typisk blev konstrueret, og hvilke forhold du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at købe denne hustype.

Gulve og fundament

 • Den modernistiske villas betonfundament er ikke isoleret, men er ført ned til frostfri dybde (ca. 90 cm). Villaens bærende trægulve hviler på underliggende lægter, som gulvbrædderne er sømmet fast på (strøer). For at beskytte huset mod fugt, er der muligvis lagt en terrændækisolering i form af et lag groft grus eller slagger ovenpå det 8-10 cm tykke betonlag efterfulgt af 1-2 cm afretning.
  OBS. Kolde områder (kuldebroer) kan være årsag til mørkfarvning mellem ydervægge og fundament. Der forekommer især fugtområder på bagvægge bag skabe og møbler. Disse overflader kræver jævnlig rengøring.
 • Nyere modernistiske villaer fra sidste del af byggeperioden, er bygget med et kapillarbrydende lag af 15 cm groft grus eller grus og sten (singles), som stopper opdriften af fugt og vand til gulvkonstruktionen. Isoleringstykkelsen er ligeledes tykkere i villaer fra sidste del af byggeårene. Nyere modernistiske villaer kan også være belagt med flisegulve direkte på betonen.

Husk…

Dette er en beskrivelse af den modernistiske villa ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Villaen er typisk opbygget med en isoleret hulmur som kombinationsvæg med tegl, isolering og gasbetonblokke, eller udelukkende med massive gasbetonblokke.
 • Facaden er ofte malet hvid. Træder du inden for, er gasbetonvæggene rå og urørte eller pudset og malet. Skillevæggene mellem værelserne er typisk gasbetonvægge, træskeletvægge med profilbrædder med udsmykning eller gipspladebeklædning.
  OBS. Hvis der er påført maling på den udvendige gasbeton kan der, fx ved kraftig slagregn, opstå afskalninger i malingen. Afskalningen kan resultere i, at overfladebehandlingen ikke er diffusionsåben, og væggene kan dermed ikke længere transportere fugt ud gennem overfladen, modsat en diffusionsåben overflade.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på den modernistiske villa. Teksten herunder handler altså ikke
om dette specifikke hus, men er en generel beskrivelse af hustypen.

Tag

 • Husets tag er belagt med tagpap, og i nogle tilfælde er tagpappet yderligere belagt med ralsten i 4-6 millimeters størrelse. Tagkonstruktionen er et built-up-tag med en flad taghældning uden loftrum.
  OBS. Flade tagkonstruktioner vil i højere grad være udsat for vandskader, fordi vand og sne ligger på taget i længere tid end huse med taghældning. Desuden kan vand trænge ind gennem utætheder i tagpappen. Omkring gennembrydninger ved ovenlysvinduer og aftrækshætter kan der ligeså opstå utætheder, hvor vand kan trænge ind i tagkonstruktionen. Tagfladens ventilation kan spærres af større gennembrydninger. Modernistiske villaer fra 1965-1980 kan være belagt med tagpap og lim, som indeholder asbest.
 • Taget er konstrueret af vandfaste plader og et træbjælkelag med 20-150 mm isolering mellem træbjælkerne. Tagets indvendige side er fuldendt med plastfolie eller papir med aluminiumsfilm (alukraft) og profilerede loftbrædder eller pladebeklædning.
  OBS. Hvis ikke dampspærren er korrekt tilkoblet bygningsdele som vægge, samlinger og eldåser i lofterne, kan der samle sig fugt i tagkonstruktionen. Det er derfor ikke en god ide at øge isoleringstykkelsen, men du kan dog efterisolere oppefra.
 • Det flade tag ventileres gennem ventilationsåbningen mellem tagudhængene og udhængsbrædderne, på undersiden af tagudhænget.
  OBS. Ventilationskanalerne mellem tagudhængets nederste brædder skal konstant have fri luftpassage, for at sikre konstruktionen tilstrækkelig ventilation.

Installationer

 • Huset er ofte bevaret med de oprindelige installationer som vand, el og centralvarme med eget fyr eller fjernvarme. Nogle badeværelser kan være installeret med gulvvarme, som er tilsluttet radiatoranlægget.

Vedligeholdelse

 • Du skal jævnligt eftergå husets flade tag, lodrette tagkanter, inddækninger, fuger og eventuelle ovenlysvinduer. Du skal også være ekstra opmærksom på fugt ved store skydedørspartier, specielt de nederste 30 cm af trædøren, da denne del er meget udsat for fugt. Desuden skal du sørge for, at tagnedløbet er fri for blade, især i områder med løvfældende træer.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå problemer med fugt.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper