Hustype – Dobbelthus og enderækkehus

Dobbelthus og enderækkehus fra ca. 1930-1960/70

Både dobbelthuset og enderækkehuset har en væg, der er bygget sammen med naboens, mens de resterende ydervægge står frit. Denne hustype er bygget i perioden fra ca. 1930 til 1960’erne og 1970’erne. Få et indblik i den typiske konstruktion af hustypen her, og se hvad du skal holde særligt øje med, hvis du overvejer at købe et hus af denne type. Husk, at forholdene beskrevet her er forventelige for hustypen, og de vil derfor ikke være vist i en tilstandsrapport.

Gulve og fundament

 • Hustypens fundament er bygget af beton og er ikke isoleret. Hvis huset har en tilhørende kælder, som denne hustype ofte har, er kældergulvet, ligesom resten af fundamentet, støbt af beton og uden isolering. Vær opmærksom på at kælderen sandsynligvis ikke er godkendt til beboelse.
  OBS. På grund af manglende isolering kan kældergulvene føles meget kolde. Desuden kan betongulvet bære præg af mørke pletter, som skyldes fugt, der trænger op gennem betonen. På kældervæggene kan der være tegn på saltskjolder og afskallende puds, som skyldes fugt, der trænger ind gennem fundamentet.OBS. Husk også at lufte godt ud i kælderen, da manglende udluftning samt opvarmning vil frembringe en indelukket ’kælderlugt’, og kan med tiden medføre mørkfarvning af væggene.

Husk…

Dette er en beskrivelse af dobbelthuset og enderækkehuset ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Fra slutningen af 30’erne og fremover, blev hustypens ydervægge bygget som bærende og stabiliserende mure med trådbindere, som sikrer forbindelsen mellem yder- og indermur. Det er sædvanligvis et massivt murværk, som indrammer vindues- og døråbninger.
  OBS. Der er sandsynligvis tilsluttet fugtspærre af fx asfaltpap ved overgangen fra yder-og indervæg til fundament. Hvis fugtspærren mangler eller er ødelagt, kan det føre til opstigende grundfugt. Fugten kan herefter trænge op i den nederste del af murstensvæggen og medføre mørkfarvning, som kan føre til skimmelvækst.OBS. Det massive murværk kan skabe et koldt område (en kuldebro) ved husets indvendige vindueslysninger, dørhuller og hushjørner, som også kan føre til mørkfarvning og senere skimmelvækst.
 • Det er mest almindeligt, at facaden fremstår som en rå og urørt rød teglstensmur, men facaden kan også være pudset.
 • Træder du inden for, er væggene typisk pudsede murstensvægge, slaggepladevægge eller bræddeskillevægge med rørvæv og puds. De lodrette murede skillevægge mod nabohuset er bygget som en hulmur med trådbindere. Dette hulrum er ikke isoleret.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på dobbelthuset. Teksten herunder handler altså ikke
om dette specifikke hus, men er en generel beskrivelse af hustypen.

Tag

 • Husets tag er meget tit beklædt med røde tegltagsten med mørtelfugning på bagsiden af tagstenene. Taget er bygget op som et sadeltag med en høj taghældning på 45 grader eller mere. Denne overgang der er mellem tagflader og ydervægge, er normalt bygget som en mur mellem spærene. Der er ingen isolering over det anvendelige loftsrum.
  OBS. På tegltage, der vender mod nord, eller hvor der er høje træer i nærheden, dannes der ofte alger og lav, som dog ikke skader taget.

  OBS. Vil du benytte den anvendelige tagetage, skal du være opmærksom på, at det kan være svært eller umuligt at besigtige skunkrum og mørtelfugningen på bagsiden af tagstenen.

  OBS. Ved skorstenens inddækning kan der opstå utætheder, hvor regn og sne kan trænge ind. Omkring eventuelle vindueskviste kan der opstå utætheder ved overgangen fra blyinddækningens lodrette side og taget.

  OBS. Vær opmærksom på, at tætningsmidler til mørtelfugningen kan indeholde asbest.
 • Tagkonstruktioner fra 30’erne og 40’erne er lavet uden isolering, hvorimod husene fra 50’erne ofte har et minimum af isolering på 25-50 mm.
 • Tagkonstruktionen kan alternativt være et næsten fladt tag, med et fald på 7-9 grader af beton eller tegl. Udvendigt er taget isoleret med 2-3 cm kork, som er belagt med tagpap. Synlige tagrender og nedløb er lavet af zink.

Etageadskillelser

 • Hustypen er indrettet i etager, som typisk adskilles med et træbjælkelag med trægulve af fyr ovenpå. Træbjælkelaget er forsynet med et lerindskud (ler indlagt på forskallingsbrædder mellem bjælkerne i træbjælkelaget). Loftet er lavet af forskallingsbrædder med rørvæv og puds. Etageadskillelsen mellem kælder og beboelse er ikke lavet med isolering.

Installationer

 • Oprindeligt er huset bygget med indlagt vand, el og centralvarme med eget fyr. Du vil dog ofte opleve, at det oprindelige fyr er erstattet af et nyt eller af fjernvarme.

Vedligeholdelse

 • Du skal forvente, at denne hustype kræver ekstra vedligeholdelse. Kontroller derfor jævnligt fundamentet for kolde områder – specielt omkring vindueslysninger.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på dobbelthuset. Teksten herunder handler altså ikke
om dette specifikke hus, men er en generel beskrivelse af hustypen.

Andet

 • Denne hustype rummer også en del huse i funktionalistisk stil med fladt tag og stålvinduer med tynde sprosser. Denne kan have en altan, som fungerer som et overdække over facaden. Huse i funktionalistisk stil har gerne pudsede ydervægge af mursten eller beton.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper