Hustype – Individuelt hus fra 1977-2006

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet) fra ca. 1977-2006

Her kan du se, hvordan de arkitekttegnede, individuelle huse fra perioden 1977 til 2006 typisk er konstrueret, og hvilke særlige forhold, du skal være opmærksom på, hvis du har et hus som dette i kikkerten som din nye bolig. Tilstandsrapporten har nemlig ikke nødvendigvis dette med.

Se alle villaer til salg lige nu

Se listen

Gulve og fundament

 • Hustypens fundament er bygget af beton eller bloksten og ført til frostfri dybde på 90 cm. Under parkettrægulvet ligger der nederst en støbt betonplade efterfulgt af lægter, som parketgulvbrædderne er sømmet fast på (strøer). Gulvet kan være isoleret med 50 mm mineraluld mellem lægterne.
 • Et isoleringslag adskiller jordbunden og betonen fra hinanden. For at forhindre at fugt fra jorden trænger op i isoleringslaget og betonpladen, er der under isoleringen lagt et kapillarbrydende lag af groft grus eller små lerkugler (letklinker). Hvis isoleringen er udført med polystyren eller letklinker, kan den være kapillarbrydende i sig selv.
 • Trægulvet kan også være udført som et svømmende gulv, som betyder, at gulvbrædderne er lagt direkte på betonpladen. Mellem betonen og gulvet er der muligvis lagt et støjdæmpende og fugtstandsende lag.
 • Hvis gulvet er beklædt med fliser, er de muligvis lagt direkte på betonpladen, som måske er forsynet med gulvvarme, hvorimod badeværelsesgulvet højst sandsynligt har gulvvarme.
 • Rundt om bygningen er der sandsynligvis lagt et dræn, som kan forhindre, at der opstår fugt i fx soklen, fundamentet og eventuelle kældervægge.
 • Huset kan være forsynet med en kælder med isolerede betonvægge. Kældervæggene er muligvis muret op af større isolerede blokke, som er tætnet mod fugt udefra.
  OBS. Henover sommeren kan der opstå fugtighed i kælderen, hvis kælderen ikke opvarmes i perioden. I værste fald kan der opstå kondens, fordi luftfugtigheden i kælderen stiger, når varm og fugtig udeluft ventileres i en uopvarmet kælder. Maling og puds kan derfor skalle af væggene på grund af jordfugtens fordampning, som trænger ind gennem væggene.

Husk…

Dette er en beskrivelse af det arkitekttegnet individuelle hus fra ca. 1977-2006 ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Husets ydervægge består af en hulmur med tegl ude som inde – alternativt er bagmuren lavet af letbeton. Ydervæggene forbindes af trådbindere, som sikrer forbindelsen mellem yder- og indermur.
 • Udover tegl kan dele af facaden meget vel være udsmykket med træ, som er isoleret og beskyttet mod fugt af en dampspærre. Isoleringstykkelsen er 125-200 mm.
 • Indendørs er væggene dækket af tegl, gasbeton eller skeletvægge beklædt med en form for pladebeklædning.
  OBS. Det er et krav, at væggene i vådrumszoner skal være vandtætte. Specielt skeletvægge skal være udført med en vandtæt konstruktion med mindst 1 mm tyk vådrumsmembran bag fliser – sådan har kravet været siden 1995.

ER DU BRÆNDT VARM PÅ EN BOLIG?

Stå stærkere i bolighandlen med en Købermægler ved din side. Få hjælp til prisforhandlingen og rådgivning hele vejen til boligen er din.  Se mere her.

Tag

 • Hustypens tag er sandsynligvis belagt med enten tegl, betontagsten, bølgeeternit eller tagpap med en taghældning på typisk 45 grader. Hvis tagdækningen er tegl, har taget et ekstra tag i form af et undertag.
  OBS. Flade tagkonstruktioner belagt med tagpap vil i højere grad være udsat for vandskader, fordi vand og sne ligger på taget i længere tid end huse med stejlere taghældning. Desuden kan vand trænge ind gennem utætheder i tagpappen. Omkring gennembrydninger ved ovenlysvinduer og aftrækshætter kan der ligeså opstå utætheder, hvor vand kan trænge ind i tagkonstruktionen.OBS. Tagfladens ventilation kan spærres af større gennembrydninger fx ovenlysvinduer. Ventilationskanalerne mellem tagudhængets nederste brædder skal konstant have fri luftpassage, for at sikre konstruktionen tilstrækkelig udluftning. I ganske få tilfælde findes der flade tage, som er bygget med en særlig dampspærre, som løbende fjerner ophobet fugt via solpåvirkning i stedet for via ventilation. Derfor skal du sikre, at hele tagfladen får sol det meste af dagen, og at eventuelle skyggende træer beskæres eller fjernes.

  OBS. Vær opmærksom på, at asbest kan forekomme i eternitskifer eller -bølgeplader frem til 1986. Tagpap og tilhørende lim kan indeholde asbest frem til 1980.

 • Husets tag bærer ofte præg af store tagudhæng, som beskytter facaden mod vind og vejr, og tagrender er typisk gemt væk bag sternbrædder.
  OBS. Visse typer undertag må ikke udsættes for sollys og kan muligvis være utætte, hvis de i husets opførelsesperiode er blevet udsat for sollys.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på det individuelle hus fra 1977-2006.

Installationer

 • Huset er ofte bevaret med de oprindelige installationer som vand-, el- og
  afløbsinstallationer samt centralvarme med eget fyr eller fjernvarme.
 • Der er sandsynligvis gulvvarme under klinkegulvet i badeværelset. I nyere huse, fra seneste del af byggeårerne, finder du også varme under trægulvene. Der kan også forekomme luftvarmeanlæg.
  OBS. Gulvvarme udtørrer træbrædderne, hvorfor revnerne mellem gulvbrædderne forstørres om vinteren. Solindfald gennem vinduer kan gøre det svært at regulere indetemperaturen, hvis der er gulvvarme.

Vedligeholdelse

 • Hustypen kræver almindelig vedligeholdelse, hvor du ca. en gang om året går taget igennem for skader forårsaget af sne, storm eller regn. Desuden bør du jævnligt rense tagrender, udbedre mindre skader, overfladebehandle træværk, soklen, fundamenter m.m.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

FÅ EN BYGGESAGKYNDIG MED UD

Vil du undgå at købe katten i sækken? Undgå grimme overraskelser og snak dine drømme igennem med en fagmand. Se mere her.

Andet

 • Store vinduespartier med solindfald kan få temperaturen i et rum til at svinge mellem koldt og varmt meget hurtigt. Om sommeren vil dette opleves som overophedning og som nedkøling om vinteren.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

SE OGSÅ: Se listen over alle villaer til salg lige nu

Se flere hustyper