Hustype – Kædehus

Kædehus fra ca. 1960 og frem

Et kædehus er ligesom et rækkehus forbundet til naboerne. Ved kædehuset er sammenbygningen dog forskudt, så man kun delvist deler væg med naboen, eller det kun er garagen eller udhuset, der er forbundet. Hustypen er bygget i perioden fra ca. 1960 og frem til i dag, og her kan du læse om den typiske konstruktion – og hvilke forhold du evt. skal være opmærksom på, hvis du overvejer at købe et kædehus.

Gulve og fundament

 • Kædehusets fundament er lavet af bloksten eller beton. Dette er ført 90 cm ned til forstfri dybde. Et terrændæk adskiller huset fra jorden og beskytter bl.a. mod fugt og opretholder temperaturen indendørs.
 • Nogle af de tidlige kædehuse har kælder, hvor vægge og gulv er støbt af beton, men minimalt isoleret.
  OBS. På grund af den manglende isolering kan kældergulvene føles kolde. Desuden kan betongulvet bære præg af mørke pletter, som skyldes fugt, der trænger op gennem betonen. På vægge i kælderen kan der være tegn på saltskjolder og afskallende puds, som skyldes fugtgennemtrængning. Kælderen er sandsynligvis ikke godkendt til beboelse.OBS. Manglende udluftning og opvarmning vil frembringe en indelukket ’kælderlugt’. Dette kan medføre mørkfarvning af vægge.
 • Trægulvet er sømmet fast på lægter (strøer) ovenpå en støbt betonplade. Gulvet er muligvis isoleret med 50 mm mineraluld mellem lægterne. Hvis der er fliser i køkkenet, stuen eller entreen kan disse være lagt direkte på betonpladen.
 • Et isoleringslag adskiller jordbunden og betonen fra hinanden. For at forhindre, at fugt fra jorden trænger op i isoleringslaget og betonpladen, er der under isoleringen lagt et kapillarbrydende lag af løse letklinker eller groft grus. Er isoleringen ikke udført med polystyren eller letklinker, kan den i sig selv være kapillarbrydende.

Husk…

Dette er en beskrivelse af kædehuset ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Kædehusets vægge er færdiglavede betonelementvægge, eventuelt bygget som sandwichelementer med beton i yder- og indervæg og isolering imellem.
 • Væggene kan også bestå af en kombinationsvæg med tegl, eller de kan have en let facadebeklædning på lodrette og vandrette stolper af træ eller stål. Facaden kan yderligere være beklædt med træ, fibercementplader eller andet. De lodrette vægge mod nabohusene er bygget som lydisolerede betonsandwichelementer. Disse kan både være med eller uden isolering.
 • Kædehusene er ofte adskilt af et sammenbygningselement, fx et indgangsparti, redskabsskur af træ eller en carport.

Etageadskillelser

 • Stuen og 1. salen adskilles af et færdiglavet betondæk med parkettrægulv lagt på strøer eller som svømmende gulv, hvilket betyder, at brædderne er lagt direkte på den afrettede beton med et støjdæmpende og fugtstandende lag.
 • Loftet i stueetagen er enten malet eller beklædt med gipsplader, træfiberplader eller mineraluldsplader.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på kædehuset.

Tag

 • Kædehusets tag er bygget som et sadeltag med en stejl taghældning på 45-60 grader. Taget kan desuden være lavet med kviste og ovenlysvinduer.
 • Taget er sandsynligvis beklædt med betontagsten, bølgeeternitplader eller tegl medundertag.
  OBS. På nordvendte tegltage, eller tegltage nær høje træer. vil der ofte dannes lav og alger. Dette skader dog ikke taget. På eternittage kan misfarvning og alger ikke undgås. Vil du rense taget, skal du altid få det gjort af en professionel.OBS. Bølgeeternittagets top (rygningen) afsluttes med en rygningsplade. For at beskytte taget yderligere, er der mellem rygningspladen og bølgepladerne lagt bølgeklodser af skumgummi. Du bør årligt kontrollere bølgeklodsernes tilstand, for at sikre tagets fortsatte tæthed.

  OBS. Vær opmærksom på, at hustypen frem til 1986 kan være belagt med eternitskifer eller -bølgeplader, som muligvis indeholder asbest.
 • Sadeltagets taghældning skaber skrå lofter, som er isolerede med mineraluld og holdes på plads af tråd. De indvendige lofter har dampspærre og er udsmykket med gipsplader eller profilbrædder.
 • Da taget er isoleret, kan du anvende loftrummet som fx opbevaringsrum. Tagfladen får tilstrækkelig ventilation gennem tagudhængene. Spidsloftet og eventuelle skunkrum ventileres med udeluft.
  OBS. Hvis tagrummet er efterisoleret, må denne ikke spærre for ventilationen mellem tagdækningen og isoleringen ved spærenes yderste del.
 • De overgange, der er mellem tagflader og lodrette ydervægge, er normalt bygget med en hævet murstensdetalje uden tagudhæng. Synlige tagrender og nedløb er af zink.
  OBS. Har huset skjulte tagrender, skal du være opmærksom på, at træbeklædningen på grund af sin placering og opbygning, i højere grad er modtagelig for råd og svamp.

Installationer

 • Oprindeligt er kædehusene bygget med indlagt vand, el og centralvarme med eget fyr. Kigger du på netop denne hustype, vil du se, at fyret sandsynligvis er erstattet af et nyt fyr eller af fjernvarme.

Vedligeholdelse

 • Hustypen kræver jævnlig vedligeholdelse, hvor du i særdeleshed gennemgår husets træværksområder, fx carport, udhuse, vindskeder og andet træværk.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

Andet

 • Er der store vinduespartier med solindfald, kan dette få rumtemperaturen til at svinge meget hurtigt mellem koldt og varmt. Om sommeren vil dette opleves som overophedning og som nedkøling om vinteren.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper