Kloak

Kloaksystemer ved boligen

Enhver bolig er en del af et kloaksystem. Når du køber hus, er det derfor relevant at vide, hvilke materialer der typisk er anvendt til konstruktionen, og hvad du evt. skal være opmærksom på.

Kloaksystemer fra før 1920

Oprindelige kloaksystemer fra denne periode har normalt ingen eller meget begrænset restlevetid medmindre de er renoveret. Der blev på dette tidspunkt normalt ikke renoveret på landet.

Afløbsinstallationerne består typisk af glaserede lerrør. Efter 1990 blev det almindeligt at montere en septiktank på afløbet fra toilet.

Kloaksystemer fra 1920-1970

I denne periode blev afløbsinstallationer typisk udført af glaserede lerrør eller præfabrikerede betonrør. Lerrør holder normalt lidt længere end betonrør, men begge slags har lang levetid. Der opstår dog ofte problemer ved samlingerne, og afløbsinstallationerne har derfor samlet set en begrænset restlevetid.

Afløbsrørene blev i denne periode typisk samlet af tjæret pakgarn og fint opslemmet ler, asfalt eller cementmørtel. Sidst i perioden gik man over til at bruge gummiringe.

Kloaksystemer fra 1970 til nu

Fra 1970 og frem er afløbsinstallationerne typisk lavet af plast. I starten af 1970 brugte man løse gummiringe i samlingerne, hvorefter man gik over til fastsiddende gummeringe.

Man har endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Medmindre der er fejl med installationerne, forventes der en restlevetid for kloaksystemet på 50 til 100 år.

I denne periode er produktudviklingen gået stærkt og materialernes kvalitet forbedres hele tiden.

Særligt for ejendomme på landet bruges der nu nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i septiktank og hvorefter det siver ned i undergrunden. Siden omkring år 2000 har det været almindeligt at etablere minirenseanlæg, beplantet filteranlæg eller pileanlæg i forbindelse med rensning af spildevandet, inden det ledes videre til vandløb, grøfter m.m.

Det ses i stigende grad, at regnvand håndteres via faskiner og herefter nedsivning. Derudover etableres der ofte omfangsdræn, som tilsluttes afløbsinstallationerne.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo