Hustype – Landhus

Landhus fra ca. 1850-1920

Landhuset er en hustype, der særligt blev bygget fra ca. 1850 til 1920. Ser man på tværs af landet, kan der være store variationer i både udtryk og materialer fra egn til egn. Her får du en beskrivelse af landhusets typiske konstruktioner og materialer. Husk, det er en god idé at kende disse forventelige forhold, da de ikke nødvendigvis er med i en tilstandsrapport.

 

 Se alle landhuse til salg lige nu

Se listen

Gulve og fundament 

 • Landhusets gulve er ofte lagt direkte oven på jorden, fx på et stampet lerlag.
  Gulvene er derfor ikke sikret mod jordbundens fugt, som kan føre til råd, svampeangreb, skimmelvækst og lugtgener.
 • Fundamentet er typisk konstrueret af kampesten (syldsten), som ikke er ført ned til frostfri dybde på 90 cm. Fundamentet er desuden ikke sikret mod bevægelser eller opstigende grundfugt.
 • Landhusets fundament kan også være opbygget af hårdtbrændte mursten eller af beton, som man især benyttede sig af i byggeårenes sidste del, omkring 1910 – 1920.

Husk…

Dette er en beskrivelse af landhuset ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Husets ydervægge såvel som indervægge er massive, bærende og opbygget af hårdtbrændte mursten. Hvis huset ikke har en klassisk murstensfacade, er det i stedet pudset og kalket.
  OBS. De massive yder- og indervægge er typisk opført uden fugtspærre. Derfor kan fugt trænge op i væggenes nederste del og skabe mørkfarvning, som kan føre til skimmelsvamp. Desuden skaber det massive murværk et koldt område (en kuldebro) ved indvendige vindueslysninger, dørhuller og hushjørner, som også kan medføre mørkfarvning. Disse overflader bør jævnligt rengøres.
 • Når du træder ind i landhuset, mødes du af oppudsede murstensvægge. Mange landhuse har desuden en begrænset husdybde fra ydervæg til ydervæg på ca. 6,277 m.

Tag

 • Landhusets tag er oftest belagt med tegl, men du finder også landhuse med stråtag. Uanset hvilken form for tagkonstruktion landhuset har, udnyttes loftrummet normalt ikke.
  OBS. På tegltage, der vender mod nord eller ligger i skygge af høje træer, dannes der ofte alger og lav. Alger og lav skader ikke taget. Nyere landhuse fra 1930 – 1986 kan være belagt med eternitskifertag eller bølgeplader, som kan indeholde asbest.
 • Tagkonstruktionen er typisk bygget med en 45 graders hældning og med et træbjælkelag mod tagetagen, som sjældent er dimensioneret til beboelse.
  OBS. I enkelte tilfælde kan fygesne trænge ind under taget. Hvis du ønsker, at indrette tagetagen til beboelse, skal du overveje, om bjælkelaget kan klare belastningen. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt med omfattende forstærkninger. 
 • Indendørs er loftet udført med fritlagte og synlige træbjælker, som ikke er isoleret mod loftrummet.

Er du brændt varm på en bolig?

Stå stærkere i bolighandlen med en Købermægler ved din side. Få hjælp til prisforhandlingen og rådgivning hele vejen til boligen er din.  Se mere her.

 

Installationer

 • Oprindeligt er der ingen el-, vand- og afløbsinstallationer eller varmeanlæg i landhuset. Disse er typisk tilføjet senere.

Vedligeholdelse

 • Landhuset kræver ekstra vedligeholdelse, specielt fordi konstruktionen ikke er sikret mod fugt nedefra. Du skal derfor med jævne mellemrum vedligeholde huset, gerne årligt, hvor du gennemgår landhusets konstruktion og overfladebehandler soklen. Desuden bør du rense tagrender og tagnedløb så ofte som muligt, så du undgår tilstoppede rør og nedløb.
 • Tegltagets mørtelfugning (understrygning) på tagets indvendige side skal repareres med jævne mellemrum. Fra 1920 til 1981 brugte man tætningsmidler med asbest til at udføre mørtelfugningen. Husets nuværende mørtelfugning kan derfor muligvis indeholde asbest. Du kan også være nødsaget til at udskifte eller montere nye bindere til fastgørelse af tagstenene.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Få en byggesagkyndig med ud

Vil du undgå at købe katten i sækken? Undgå grimme overraskelser og snak dine drømme igennem med en fagmand. Se mere her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

SE OGSÅ: Se listen over alle landhuse til salg lige nu

Se flere hustyper