Hustype – Murermestervilla

Murermestervilla / Bedre byggeskik – byggeår ca. 1910-1940

De solide, murede enfamiliehuse fra ca. 1910 til 1940 bliver ofte betegnet som murermesterhuse, murermestervillaer eller bedre byggeskik. De har et klassisk udtryk og er ofte opført i to plan. Vi har her beskrevet, hvordan villaen typisk er konstrueret, og hvilke forhold, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at købe et hus af denne type. De forventelige forhold er nemlig ikke nødvendigvis nævnt i en tilstandsrapport.

Gulve og fundament

 • Murermesterhusets fundament og kældergulv er støbt af beton og er ikke isoleret. Kælderen er bygget et stykke over jorden, men er normalt ikke godkendt til beboelse.
  OBS. Kældergulvene er kolde på grund af den manglende isolering. Desuden kan betongulvet bære præg af mørke pletter, som skyldes fugt, der trænger op gennem betonen. Manglende udluftning samt opvarmning vil frembringe en indelukket ’kælderlugt’.
 • Kældervæggene i ældre murermestervillaer er mange gange støbt direkte på jorden. Kælderydervægge, som er støbt i forskalling, er sommetider sikret mod fugt med asfalt og mørtel.
  OBS. På kældervæggene kan der være tegn på saltskjolder og afskallende puds, som skyldes fugt, der trænger ind gennem fundamentet.

Husk…

Dette er en beskrivelse af murermestervillaen ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Murermesterhuset er bygget op som hulmur med faste bindere som ydervæg (mursten, der forbinder den ydre del af ydervæggen med den indre.)
  OBS. Fugtspærre kan mangle eller være nedbrudt ved overgangen fra væg til fundament. Ved manglende fugtspærre kan fugt trænge op i væggenes nederste del og skabe mørkfarvning, som kan føre til skimmelvækst. Desuden kan det massive murværk skabe et koldt område (en kuldebro) ved husets indvendige vindueslysninger, dørhuller og hushjørner, som også kan føre til mørkfarvning. Disse overflader bør rengøres jævnligt.
 • Murværket omkring vinduespartierne er ofte massivt. Nyere murermesterhuse kan være monteret med bindere af ståltråd, som man benyttede sig af fra midten af 1930’erne.
 • Facaden står som en blank teglstensmur uden overfladefladebehandling, men kan også være pudset. Træder du inden for, er væggene pudsede murstensvægge, slaggepladevægge eller bræddeskillevægge med rørvæv og puds.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på murermestervillaen.

Tag

 • Huset er ofte belagt med røde teglsten med understrygning (mørtelfugning på bagsiden af tagstenene). Loftrummet er ikke isoleret.
  OBS. På tagflader, der vender mod nord eller ligger i skygge af høje træer, dannes der ofte alger og lav. Alger og lav skader ikke taget. Tagkonstruktionen er som regel heller ikke isoleret. Hvis du vil benytte tagetagen, skal du vide, at det kan være svært og i nogle tilfælde umuligt at besigtige tagrum og understrygningen.
 • Tagkonstruktionen er et sadeltag med fald til to sider, som har en forholdsvis stejl hældning på 45-60 grader med afvalmede gavle (skrå tagflade med fald mod husgavl).
  OBS. Ved skorstenens inddækning kan der opstå utætheder, hvor regn og sne kan trænge ind.
 • Overgangen mellem tagfladerne og de lodrette ydervægge understøttes meget ofte af murede gesimser, som er et murstensbånd, hvor murværket trækkes frem og forskydes i forhold til det øvrige murværk. De nederste rækker af tagstenene bærer desuden synlige tagrender og nedløb i zink, og har en smule mindre hældning end resten af taget, fordi de ligger på gesimsens vandrette lag.

Etageadskillelse

 • Murermesterhuset er indrettet i etager, som typisk adskilles med et træbjælkelag belagt med trægulve af fyr. Træbjælkelaget er forsynet med et lerindskud (ler indlagt på forskallingsbrædder mellem bjælkerne i træbjælkelaget). Bjælkernes underside består af et loft lavet af forskallingsbrædder med rørvæv og puds. Der er ingen isolering mellem gulv og loft.
 • Etagerne kan anvendes til beboelse, fordi bjælkelaget er dimensioneret til at klare belastningen.

Installationer

 • Oprindeligt er huset bygget med indlagt vand, afløb, el og gas med en centralt placeret kakkelovn.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på murermestervillaen.

Vedligeholdelse

 • Murermesterhuset kræver løbende vedligeholdelse. Du skal være særlig opmærksom på mørtelfugerne mellem de buede rygningssten (tagets øverste sten, som forbinder sadeltagets to tagflader).
 • Tegltagets indvendige side skal sandsynligvis renoveres. Det gør du ved at reparere tagets mørtelfugning (understrygning) og montere eller udskifte bindere til fastgørelse af tagstenene. Desuden bør du gennemgå tagrygningens indvendige og udvendige mørtelfuger. Mellem 1920 og 1981 brugte man tætningsmidler med asbest til at udføre mørtelfugningen. Husets nuværende mørtelfugning kan derfor muligvis indeholde asbest.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper