Hustype – Patriciervilla

Patriciervilla – byggeår ca. 1860-1930

Den klassiske patriciervilla er bygget fra ca. 1860 til 1930. Patriciervillaer er ofte store, elegante villaer opført i gode kvalitetsmaterialer. Her boede det bedre borgerskab, og det skulle villaen udstråle. Du kan læse om hustypens konstruktioner og materialer her, og du kan se hvilke forhold, du må forvente, hvis du køber en patriciervilla.


Gulve og fundament

 • Patriciervillaen er ofte forsynet med en kælder, hvori kældergulvene er støbt af 3-5 cm beton på glattet jord.
 • Kældervægge såvel som kældergulv er bygget uden isolering. I kælderen er der højt til loftet og højtsiddende vinduer. Som udgangspunkt er kælderen ikke godkendt til beboelse.
  OBS. Kældergulvene er kolde på grund af den manglende isolering. Desuden kan betongulvet bære præg af mørke pletter, som skyldes fugt, der trænger op gennem betonen. Manglende udluftning samt opvarmning af kælderrummene kan frembringe en indelukket ’kælderlugt’.
 • Fundamentet og kældervæggene er enten muret op eller støbt af beton.
  OBS. På kældervæggene kan der være tegn på saltskjolder og afskallende puds, som skyldes fugt, der trænger ind gennem det murede fundament.

Vægge

 • Patriciervillaens ydre er præget af et pudset og kalket murværk og gerne pudset med hvid cement. Ydervæggene på de ældste patriciervillaer er massive og stabiliserende og opbygget af hårdtbrændte mursten.
  OBS. Fugtspærre kan mangle eller være nedbrudt ved overgangen fra væg til fundament. Ved manglende fugtspærre kan fugt trænge op i væggenes nederste del og skabe mørkfarvning, som kan føre til skimmelsvamp. Desuden skaber det massive murværk et koldt område (en kuldebro) ved husets indvendige vindueslysninger, dørhuller og hushjørner, som også kan føre til mørkfarvning. Disse overflader bør rengøres jævnligt.
 • Hulmure med faste mursten, der forbinder den ydre del af ydervæggen med den indre, blev almindelig som ydervæg efter ca. år 1900.
 • Når du træder ind i patriciervillaen mødes du af pudsede murstensvægge, som ofte er udsmykket med høje træpaneler.

Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på patriciervillaen.

Tag

 • Patriciervillaens tag er meget ofte belagt med røde eller sortglaserede teglsten med understrygning (mørtelfugning på bagsiden af tagstenen).
  OBS. Tegltagets indvendige side skal sandsynligvis renoveres. Det gør du ved at reparere tagets mørtelfugning og montere nye eller reparere eksisterende bindere til at fastholde tagstenene. Mellem 1920 og 1981 brugte man tætningsmidler med asbest til at udføre mørtelfugningen. Husets nuværende mørtelfugning kan derfor muligvis indeholde asbest. En beboet tagetage med skrålofter og skunkrum (rum bag lodret væg mod taget), kan ofte umuliggøre reparationen af understrygningen.
 • Tagkonstruktionen er et mansardtag, som har en knækket tagflade, hvor den nederste tagflade næsten står helt lodret og møder den øvre og afsluttende del af taget, som har en hældning på 20-25 grader. Mansardtaget er ikke isoleret, fordi de to forskellige tagflader kan være vanskelige at isolere.
 • Overgangen mellem tagets forskellige tagflader er monteret med kobberinddækninger. Desuden er tagrender og tagnedløb også ofte udført i kobber.

Etageadskillelser

 • Patriciervillaen er indrettet i etager, som typisk adskilles med et træbjælkelag med trægulve oven på. Træbjælkelaget er monteret med et lerindskud (ler indlagt på forskallingsbrædder indsat mellem bjælkerne i træbjælkelaget). Loftet er lavet af forskallingsbrædder med rørvæv og puds. Der er ingen isolering mellem gulv og loft.
 • Overetagen kan anvendes til beboelse, fordi bjælkelaget er lavet til at klare belastningen.
 • Gulvene er ofte belagt med stavparket eller parketgulvbrædder i eksklusiv kvalitet.

Installationer

 • Oprindeligt er patriciervillaen bygget med indlagt vand, el og kakkelovn i flere af rummene. I dag er de oprindelige installationer typisk udskiftet med nye.

Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på patriciervillaen.

Vedligeholdelse

 • Du skal som regel ikke påregne ekstra vedligeholdelse af patriciervillaen, da den som udgangspunkt er bygget af gode og solide materialer af høj kvalitet. Huset kræver derfor kun almindelig og løbende vedligeholdelse af bl.a. tag, facade, døre og vinduer samt vand-, varme- og afløbsinstallationer.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre, fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m., skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper