Hustype – Rækkehus 1 etage med fladt tag

Rækkehus 1 etage med terrændæk og fladt tagpaptag fra ca. 1960-1980

Rækkehuse i et plan med flade tage var særligt populære i 60’erne og 80’erne. Som ved alle hustyper, er der dog nogle forhold, du skal være opmærksom på, hvis du har et hus som dette i kikkerten. Se, hvad du skal holde øje med her, og få også et indblik i, hvordan et rækkehus af denne type typisk er konstrueret.

Gulve og fundament

 • Rækkehusets fundament ført til frostfri dybde på 90 cm og bygget af bloksten eller beton. Husets bærende trægulve hviler på underliggende lægter, som gulvbrædderne er sømmet fast på (strøer). Under gulvkonstruktionen ligger der nederst en støbt betonplade, som lægterne hviler på. Gulvet er muligvis isoleret med 50 mm mineraluld mellem lægterne. Er gulvet belagt med fliser, kan de være lagt direkte på betonpladen. Dette gælder også badeværelsesfliser.
  OBS. Der kan som følge af kolde områder opstå mørkfarvning i overgangen fra ydervæg til fundament. Mørkfarvningen viser sig især på bagvægge bag møbler og skabe, som forhindrer luften i at passere bag møblet.
 • Et isoleringslag adskiller jordbunden og betonen fra hinanden. For at forhindre at fugt fra jorden trænger op i isoleringslaget og betonpladen, er der under isoleringen lagt et kapillarbrydende lag af groft grus eller løse letklinker. Hvis isoleringen er udført med polystyren eller letklinker, kan den være kapillarbrydende i sig selv.

Husk…

Dette er en beskrivelse af rækkehuset i et plan med fladt tag og terrændæk ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Husets ydervægge er bygget med en bærende bagvæg af letbeton eller udvendig tegl og skalmur, som er isoleret mellem for- og bagmur.
 • Væggene indenfor er enten af letbeton, tegl eller skeletvægge med pladebeklædning.
 • Den lodrette skillevæg, som adskiller mod nabohuse, er bygget af beton eller letbeton med lydisolering.

Tag

 • Rækkehusets tag er belagt med tagpap, og taghældningen er næsten helt flad. I den tidlige del af byggeårene er det flade tag desuden belagt med ralsten i 4-6 millimeters størrelse – et såkaldt built-up- tag.
 • Tagkonstruktionen består desuden af vandfaste plader, et træbjælkelag med en bjælkeafstand på 0.8-1.0 m og 80-150 mm isolering imellem træbjælkerne. Indvendigt er konstruktionen afsluttet med en dampspærre og udsmykket med profilerede loftbrædder.
  OBS. Flade tagkonstruktioner vil i højere grad være udsat for vandskader, fordi vand og sne ligger på taget i længere tid end ved tage med hældning. Desuden kan vand trænge ind gennem utætheder i tagpappen. Omkring gennembrydninger ved ovenlysvinduer og aftrækshætter kan der ligeså opstå utætheder, hvor vand kan trænge ind i tagkonstruktionen. 

  OBS. Tagfladens ventilation kan spærres af større gennembrydninger, fx ovenlysvinduer. Hvis ikke dampspærren er korrekt tilkoblet bygningsdele som vægge, samlinger og eldåser i lofterne, kan der samle sig fugt i tagkonstruktionen. Det er derfor ikke en god ide at øge isoleringstykkelsen. 

  OBS. Rækkehuse fra 1965-1980 kan være belagt med tagpap og lim, som indeholder asbest.

 • Konstruktionen udluftes gennem tagudhæng, som suger luft ind mellem
  udhængsbrædderne.
  OBS. Ventilationskanalerne mellem tagudhængets nederste brædder skal konstant have fri luftpassage, for at sikre konstruktionen tilstrækkelig ventilation.
 • Taget kan alternativt have en anden type taghældning og tagbeklædning af betontagsten, tegl eller eternit.

Installationer

 • Huset er ofte bevaret med de oprindelige installationer som vand-, afløbs- og
  elinstallationer samt centralvarme med eget fyr eller fjernvarme. De fleste badeværelser er installeret med gulvvarme, som er tilsluttet radiatoranlægget.

Vedligeholdelse

 • Du skal jævnligt eftergå husets flade tag, lodrette tagkanter, inddækninger, fuger og eventuelle ovenlysvinduer. Du skal også være ekstra opmærksom på fugt ved store skydedørspartier, specielt de nederste 30 cm af trædøren, da denne del er meget udsat for fugt. Desuden skal du sørge for at tagnedløbet er fri for blade.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på rækkehuset i et plan med terrændæk og fladt tagpaptag.

Andet

 • Temperaturen ved diverse skydedørspartier kan svinge meget afhængig af skydedørenes kvalitet. Du vil kunne opleve dette som overophedning om sommeren og kolde områder om vinteren.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper