Hustype – Rækkehus i 2 etager

Rækkehus 2 etager betondæk, skalmur/lette facader fra ca. 1977-2006

Denne hustype er et rækkehus i to plan med skalmur eller lette  facader bygget i perioden fra 1977 til 2006. Overvejer du at købe en bolig som denne, vil du selvfølgelig kunne læse om synlige skader og mangler i tilstandsrapporten. Men ud over disse, er der typiske forhold ved hustypen, som måforventes, og som derfor er gode at kende til, inden du køber.

Gulve og fundament

 • Rækkehusenes fundament er bygget af beton eller bloksten og ført til frostfri dybde på 90cm. Hvis der er fliser i entreen, køkkenet eller stuen, kan disse være lagt direkte på betonpladen, mens fliserne i badeværelset altid er lagt direkte på betonen.
 • Trægulvet er sømmet fast på lægter oven på en støbt betonplade. Gulvet kan være isoleret med 50 mm mineraluld mellem lægterne.
  OBS. Hvis der er gulvvarme under trægulvet, kan der opstå lidt større revner i trægulvet om vinteren, da gulvvarmen udtørrer træbrædderne på lægterne.
 • Et isoleringslag adskiller jordbunden og betonen fra hinanden. For at forhindre at fugt fra jorden trænger op i isoleringslaget og betonpladen, er der under isoleringen lagt et kapillarbrydende lag af groft grus eller løse letklinker. Hvis isoleringen er udført med polystyren eller letklinker, kan den være kapillarbrydende i sig selv.
 • Hvis gulvet er beklædt med fliser, er de muligvis lagt direkte på betonpladen, som måske er forsynet med gulvvarme, hvorimod badeværelsesgulvet højst sandsynligt har gulvvarme.
 • Rundt om bygningen er der sandsynligvis lagt et dræn, som kan forhindre, at der opstår fugt i fx soklen, fundamentet og eventuelle kældervægge.
  OBS. Hvis rækkehuset har niveaufri adgang, skal du være opmærksom på, at denne installation kræver omhyggelig dræning omkring huset, for at undgå fugtskader fra indtrængende vand.
 • Hustypen har muligvis også en kælder, som består af isolerede støbte betonvægge under jordniveau. Væggene kan også være muret op af isolerede blokke, som er fugttætnet udvendigt.

Husk…

Dette er en beskrivelse af rækkehuset i to etager ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Hustypens vægge er færdiglavede betonelementvægge, eventuelt bygget som sandwichelementer med beton i yder- og indervæg og isolering imellem.
 • Væggene kan også bestå af en kombinationsvæg med tegl eller have en let
  facadebeklædning på lodrette og vandrette stolper i form af træ eller stål. Facaden kan yderligere være beklædt med træ, fibercementplader eller andet.
 • Hvert hus i rækken har måske en plan terrasse på jorden eller på 1. sal, som er
  tilbagetrukket i forhold til facaden. De lodrette vægge, som adskiller mod nabohuse, er bygget som lydisolerede betonsandwichelementer.
  OBS. Inde i boligen kan der forekomme støj mellem værelser, hvis de indvendige skillevægge er ikke er lydisoleret og placeret oven på trægulv.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på rækkehuset i to etager med skalmur eller lette facader.

Tag

 • Hustypens tag er typisk bygget op som et fladt tag af færdiglavede tagelementer af beton med skråt skåret tagisolering med fald mod afløbskanaler. Taget er afslutningsvis belagt med to lag tagpap. Der er evt. monteret ovenlyskupler i tagkonstruktionen. Tagafløbene er indbygget og dermed skjult væk.
  OBS. Flade tagkonstruktioner med ringe fald mod tagnedløbet vil i højere grad være udsat for vandskader, fordi vand og sne ligger på taget i længere tid end huse med taghældning. Desuden kan vand trænge ind gennem utætheder i tagpappen. Omkring gennembrydninger ved ovenlysvinduer og aftrækshætter kan der ligeså opstå utætheder, hvor vand kan trænge ind i tagkonstruktionen. 

  OBS. Tagfladens ventilation kan spærres af større gennembrydninger, fx ovenlysvinduer. Hustypen kan frem til 1980 være belagt med tagpap og lim, som indeholder asbest.

 • Taget kan alternativt være opbygget som et traditionelt tagpaptag på brædder med fald.
 • Det indvendige loft er typisk malet eller beklædt med gipsplader, træfiberplader eller andet.

Installationer

 • Hustypen er oprindeligt bygget med indlagt vand, el samt centralvarme med eget fyr eller fjernvarme. Under fliserne i badeværelset er der sandsynligvis gulvvarme. I den seneste del af byggeårene er der ofte også gulvvarme under trægulvene. Det er sjældent, at husene er forsynet med et luftvarmeanlæg.
  OBS. Solindfald gennem større vinduespartier kan i kombination med gulvvarmen, gøre det svært at regulere indetemperaturen.

Vedligeholdelse

 • Dette rækkehus kræver almindelig vedligeholdelse, hvor du jævnligt eftergår husets flade tag, lodrette tagkanter, inddækninger, fuger og eventuelle ovenlysvinduer. Desuden skal du sørge for, at tagnedløbet er fri for blade, især i områder med løvfældende træer.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

Andet

 • Store vinduespartier med solindfald kan få temperaturen i et rum til at svinge mellem koldt og varmt meget hurtigt. Om vinteren vil du derfor kunne opleve nedkøling, mens du om sommeren vil kunne opleve overophedning.
 • Fuger omkring vinduer og døre kan være udført med et ekspanderende fugebånd, som kan sidde løst, hvis fugebredden varierer meget. Du bør derfor tjekke at den nederste vandrette fuge er en tilbagetrukket elastisk fuge, som forhindrer at vandet ikke drænes bort.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper