Hustype – Rækkehus 1 etage

Rækkehus 1 etage med krybekælder og eternitbølgetag fra ca. 1960-1980

Dette rækkehus er i et plan med eternitbølgetag og krybekælder – dvs. en lav kælder, som blev bygget for at beskytte husets konstruktion fra den fugtige jord. Hustypen er bygget fra ca. 1960 til 1980, og her kan du læse om den typiske konstruktion, og hvad der er vigtigt at holde øje med, hvis du overvejer at købe et hus af denne type.

Gulve og fundament

 • Rækkehusenes fundament er bygget af beton med indbyggede ventilationsriste, som sørger for ventilation af krybekælderen. Krybekælderbunden er normalt støbt af beton eller afdækket med plastfolie med overlæg og fastholdes af 5 cm tørt sand. Du kan inspicere krybekælderen gennem en gulvlem.
  OBS. Krybekælderen skal være tør og uden ’kælderlugt’. Tilstoppede ventilationsriste kan skabe fugtproblemer på baggrund af manglende ventilation af konstruktionen. Du vil desuden opleve trækgener, hvis ikke tætningen mellem krybekældergulv, isolering og fundament er udført korrekt.
 • Rækkehusets fundament er ført til frostfri dybde på 90 cm. Trægulvene ligger på træbjælker, som er lagt på 30-40 cm høje murede søjler. Isoleringen mellem bjælkerne fastholdes typisk af ståltråd på undersiden af træbjælkerne.

Husk…

Dette er en beskrivelse af rækkehuset i et plan ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Hustypens ydervægge er bygget med bærende søjler imellem vinduespartiernes vinduesbånd. Facadens vinduesbånd består ofte af jalousitremmer med insektnet med et oplukkeligt område til udluftning. Indvendigt er bagvæggen beklædt med plader.
  OBS. Taget er muligvis kun forsynet med et lille tagudhæng, og beskytter derfor ikke facaderne optimalt mod vind og vejr, hvilket betyder at du bør gennemgå og vedligeholde facaderne oftere.
 • Udvendigt er rækkehusene bygget med en skalmur med isolering mellem for- og bagvæg. Træder du indenfor er væggene beklædt med gipsplader eller letbeton. De lodrette skillevægge, som adskiller fra nabohus(ene), er lavet af beton eller letbeton med lydisolering og ført helt op under tagpladen for at sikre brandadskillelse.
  OBS. I sjældne tilfælde er de indvendige skillevægge placeret på trægulvet, og er derfor ikke lydisolerede, hvorfor støj mellem rummene kan forekomme.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på rækkehuset i et plan med krybekælder og bølgeeternittag.

Tag

 • Tagrenderne er ikke altid til at få øje på, da de ofte er lukket inde i en trækasse langs tagudhænget.
  OBS. De skjulte tagrender er ikke altid en fordel, da træbeklædningen, på grund af sin placering og opbygning, i højere grad er modtagelig for råd og svamp.
 • Rækkehusets tag er muligvis bygget op omkring en konstruktion af gitterspær med en lav taghældning på 25 grader. Taget er efterfølgende beklædt med bølgeeternitplader eller betontagsten. På grund af den lave taghældning kan tagetagen ikke anvendes som opholdsrum.
  OBS. Alger og misfarvning på eternittaget er uundgåeligt, men ikke skadeligt for taget eller dig. Du bør altid få professionelle til at udføre en evt. afrensning af tagfladen.OBS. Bølgeeternittagets top (rygningen) afsluttes med en rygningsplade. For at beskytte taget yderligere, er der mellem rygningspladen og bølgepladerne lagt bølgeklodser af skumgummi. Du bør årligt kontrollere bølgeklodsernes tilstand, for at sikre tagets fortsatte tæthed.OBS. Vær opmærksom på at denne hustype kan være belagt med eternitbølgeplader, som muligvis indeholder asbest.
 • Isoleringen af loftet er udført mellem spærene og isoleret med mineraluld på et fundament af forskallingsbrædder og dampspærre. Loftet er afslutningsvis udsmykket med profilbrædder. Ventilation af loftrummet sker gennem tagudhængene.
  OBS. Tagrummet er muligvis efterisoleret, i så fald må der ikke være lukket for ventilationen mellem tagdækningen og isoleringen ved spærenes yderste del.

Installationer

 • Husets elmåler vil typisk være placeret udvendigt i en boks. Vandinstallationer og fjernvarmerør er derimod installeret i krybekælderen.

Vedligeholdelse

 • Hustypen kræver almindelig vedligeholdelse, hvor du årligt gennemgår husets udvendige træværk, bl.a. stern og vindskeder.
 • Du bør årligt, og især efter skybrud, undersøge krybekælderen for lugt og mulige fugtproblemer. Vær desuden opmærksom på, at krybekælderens ventilationsriste er intakte og ikke lukket eller afdækket med potteplanter eller lignende.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper