Hustype – Statslånshus

Statslånshus – byggeår ca. 1938-1958

Fra 1938 til 1958 blev der bygget en række huse under en statslånsordning, som hjalp familier med at låne penge til små, billige huse. Disse huse kalder man statslånshuse. Her kan du se, hvilke materialer og konstruktioner, der typisk blev anvendt til statslånshuset, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du har et statslånshus i kikkerten som din nye bolig.

Gulve og fundament

 • Statslånshusets fundament og kældergulv er støbt af beton, og er ikke isoleret.
  OBS. Kældergulvene er kolde på grund af den manglende isolering. Desuden kan betongulvet bære præg af mørke pletter, som skyldes fugt, der trænger op gennem betonen. På kældervæggene kan der være tegn på saltskjolder og afskallende puds, som skyldes fugt, der trænger ind gennem fundamentet.
 • Huset er ofte forsynet med en halv kælder i den ene side og krybekælder i den anden. Krybekælderens funktion er at holde stuetagen tør og fri for fugt. Derfor er der placeret ventilationsriste i soklerne, som sørger for ventilation i krybekælderen. Krybekælderens fundament er opbygget med gulvbrædder på træbjælkelag, som er hævet 60-100 meter over jorden. Mellem bjælkerne er der typisk kun 20 mm isolering.
  OBS. Manglende udluftning samt opvarmning i kælderrummene vil frembringe en indelukket lugt af kælder. Krybekælderen skal være tør og uden ’kælderlugt’. Du skal være opmærksom på, at tilstoppede ventilationsriste kan skabe fugtproblemer på baggrund af manglende ventilation af konstruktionen. Desuden kan der opstå trækgener, hvis tætningen mellem krybekældergulv, isolering og fundament ikke er udført korrekt.

Husk…

Dette er en beskrivelse af statslånshuset ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Husets ydervægge er bygget som bærende og stabiliserende murede vægge med trådbindere, som forbinder yder- og indermur. Murværket omkring vinduer og dørhuller er ofte massivt.
  OBS. Fugtspærre kan mangle eller være nedbrudt ved overgangen fra yder- og indervæg til fundament. Ved manglende fugtspærre kan fugt trænge op i væggenes nederste del og skabe mørkfarvning, som kan føre til skimmelvækst. Det massive murværk kan skabe et koldt område (en kuldebro) ved husets indvendige vindueslysninger, dørhuller og hushjørner, som kan føre til mørkfarvning. Du bør jævnligt rengøre disse overflader.
 • Facaden står som en blank teglstensmur uden overfladefladebehandling. Træder du inden for, er væggene pudsede murstensvægge, slaggepladevægge eller bræddeskillevægge med rørvæv og puds.

Tag

 • Ved en høj taghældning er husets tag belagt med teglsten, mens taget er belagt med eternitskifer eller bølgeplader ved mindre hældninger.
  OBS. Statslånshuse fra 1930-1986 kan være belagt med eternitskifertag eller bølgeplader, som indeholder asbest.
 • Tagkonstruktionen er typisk bygget op omkring et saksespær eller bjælkespær med en taghældning på 20-45 grader, som giver det indvendige loft samme hældning som det udvendige tag. Loftet er lavet af forskallingsbrædder med rørvæv og puds. Taget har murede gavle uden tagudhæng.
  OBS. Hvis du vil efterisolere tagrummet, bør du søge professionel rådgivning for at undgå fugtskader i konstruktionen, fordi tagkonstruktionen oprindeligt er bygget uden en dampspærre. 

  OBS. Saksespær og bjælkespær kræver ekstra opmærksomhed i forhold til konstruktionens ventilationsforhold. Der skal være fri passage for ventilation mellem tagfod og toppen af taget (rygningen). Hvis ikke ventilationen er tilstrækkelig, kan der dannes fugt i konstruktionen.

Etageadskillelse

 • Statslånshusets etage mellem kælder og stueplan er typisk adskilt med et træbjælkelag belagt med gulvbrædder af fyr. Mellem bjælkerne er der indlagt isolering. Loftet er lavet af forskallingsbrædder, rørvæv og puds.

Installationer

 • Huset er oprindelig bygget med indlagt vand, el og centralvarme. Varmeanlægget vil som udgangspunkt være udskiftet til en nyere model.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på statslånshuset.

Vedligeholdelse

 • Hustypen kræver jævnlig og løbende vedligeholdelse, specielt hvis statslånshuset indeholder ældre og oprindelige konstruktioner, som øger muligheden for kolde områder og mørkfarvning indendørs. Du bør derfor jævnligt eftergå husets konstruktion og eventuelt udskifte originale konstruktioner for at undgå kolde områder og mørkfarvning.
 • Hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af tage, vægge, gulve m.m. skal du være opmærksom på, at dette skal udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper