Hustype – Typehus 1960-1976

Typehus fra ca. 1960-1976

I 1960’erne kom der stor efterspørgsel på enfamiliehuse i Danmark. Typehusene vandt frem, da de var billigere og hurtigere at bygge end de tidligere hustyper. Fra ca. 1960 til 1976 var typehuset typisk i 1 plan ofte med gule mursten og sort eternittag. Læs mere om konstruktionen her og bliv klogere på, hvilke forhold, du skal være opmærksom på ved typehuse fra denne årrække.

Gulve og fundament

 • Krybekælderen er forsynet med ventilationsriste, der sørger for ventilation af
  krybekælderen, som du kan kontrollere gennem gulvlemmen. Bunden af krybekælderen er typisk støbt af beton, men kan også være dækket af plastfolie med overlæg og fastholdt af 5 cm tørt sand.
  OBS. Kolde områder (kuldebroer) kan være årsag til mørkfarvning mellem ydervægge og fundament. Der opstår især fugtområder på bagvægge bag skabe og møbler, som forhindrer at luften passerer. Krybekælderen skal være tør og uden ’kælderlugt’. Du skal være opmærksom på, at tilstoppede ventilationsriste kan skabe fugtproblemer på grund af manglende ventilation af konstruktionen. Desuden kan der opstå trækgener, hvis tætningen mellem krybekældergulv, isolering og fundament ikke er udført korrekt.
 • Trægulvene er lagt oven på træbjælker, som ligger på 30-40 cm høje murede søjler. Der er isolering mellem bjælkerne, som typisk fastholdes af ståltråd på træbjælkernes underside.
 • De første typehuses fundament er bygget af beton, som er ført ned til frostfri dybde på 90 cm. Typehusets fundament kan også være bygget af bloksten, som er ført ned til frostfri dybde på 90 cm, men uden isolering. I dette typehus er gulvets fundament en betonplade, hvor trægulvet hviler på underliggende lægter, som gulvbrædderne er sømmet fast på (strøer). Gulvet kan være isoleret med 10-50 mm mineraluld. Betonpladen kan også være belagt med fliser. Der er lagt et kapillarbrydende lag af groft grus eller små lerkugler under isoleringen for at beskytte isoleringen og betonpladen mod jordbundens fugt. Hvis isoleringen er udført med polystyren eller letklinker, er den kapillarbrydende i sig selv.
  OBS. I forhold til nutidens isoleringskrav kan typehuse fra 1960-1976 ikke kategoriseres som velisolerede.

Husk…

Dette er en beskrivelse af typehuse fra 1960 til 1976 ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Husets ydervægge er typisk opbygget med en bærende træskeletbagvæg med 50-70 mm isolering, som indvendigt er beklædt med plader. Foran den bærende mur er der opsat en skalmur, som er en ikke-bærende murstensvæg, hvis indvendige vægge består af et træskelet med gipsplader eller letbeton.
  OBS. Der kan forekomme støj mellem værelserne, hvis de indvendige skillevægge er placeret på trægulv og ikke er lydisoleret.
 • Hvis husets bærende vægge er af tegl eller letbeton, kan facaden være bygget med lette træpartier med isolering og dampspærre.
  OBS. Letbeton og beton anses som vandtætte, derfor er der ikke vådrumsmembran bag fliserne i badeværelset. For at forhindre vandet i at trænge ind under gulvets belægning slutter vægbeklædningen først ved gulvet.

Tag

 • Typehusets tag er typisk bygget op omkring en konstruktion af gitterspær, belagt med bølgeeternitplader eller betontagsten med en lav taghældning på 25 grader. Du finder også typehuse med en flad tagkonstruktion belagt med tagpap. På siden af taget er der ophængt synlige eller skjulte tagrender.
  OBS. Vær opmærksom på at der kan være spor af asbest i typehusets eternitskifer eller -bølgepladebeklædning. Du kan næsten ikke undgå alger og misfarvning på eternittaget. Ønsker du at rense taget, skal dette udføres af en professionel for at undgå spredning af asbestfibre.OBS. Mellem bølgepladerne og rygningspladen, som er placeret på tagets top, er der indlagt skumbølgeklodser for at sikre en tætning af tagfladen og rygningen. Du bør årligt kontrollere bølgeklodsernes tilstand og sikre, at de er intakte og tætte.
 • Isoleringen af loftet er udført mellem spærene og isoleret med 70-100 mm tykt mineraluld på et underlag af forskallingsbrædder og dampspærre. Loftet er afslutningsvis udsmykket med profilbrædder. Loftrummet ventileres gennem tagudhængene.
  OBS. Hvis ikke dampspærren er korrekt tilkoblet bygningsdele som vægge, samlinger og eldåser i lofterne, kan der samle sig fugt i tagkonstruktionen. Det er derfor ikke en god ide at øge tagets oprindelige isoleringstykkelse. Er tagrummet derimod efterisoleret, er det vigtigt, at der er fri luftpassage mellem den yderste del af spærene, tagpladerne og isoleringen.
 • På grund af den lave taghældning kan loftrummet sjældent anvendes som opholdsrum.

Installationer

 • Husets oprindelige varmeanlæg er normalt udskiftet med et nyt og moderne anlæg. Øvrige installationer kan også være erstattet med nye systemer.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på typehuset fra 1960-1976.

Vedligeholdelse

 • Typehuset kræver årlig vedligeholdelse og gennemgang af mulige skader på taget forårsaget af vind og vejr. Husets krybekælder skal årligt eftergås for potentielle fugtproblemer, og du skal sørge for, at ventilationsristene holdes åbne. Desuden bør du jævnligt rense tagrender og overfladebehandle træværk, fundamenter mm.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper