Hustype – Typehus 1977-1984

Typehus fra ca. 1977-1984

Typehuse fra perioden 1977 til 1984 er praktiske enfamiliehuse typisk med en god planløsning med plads til datidens kernefamilie – mor, far og to børn. Mange af de anvendte materialer er præfabrikeret, hvilket gjorde hustypen både hurtig at bygge og knap så omkostningstung. Få indblik i konstruktionerne her, og se hvilke opmærksomhedspunkter, du skal have for øje, hvis du overvejer at købe et typehus fra 1977 til 1984.

Gulve og fundament

 • Typehusets fundament er bygget af bloksten eller beton og nedført til frostfri dybde på 90 cm. Under trægulvet ligger der nederst en betonplade efterfulgt af lægter, som gulvbrædderne er sømmet fast på (strøer). Gulvet kan være isoleret med 10-50 mm mineraluld mellem lægterne. Hvis gulvet er beklædt med fliser er de muligvis pålagt direkte på betonpladen.
  OBS. Kolde områder (kuldebroer) kan være årsag til mørkfarvning mellem ydervægge og fundament. Der opstår især fugtområder på bagvægge bag skabe og møbler, som forhindrer luften i at passere. Disse overflader bør rengøres jævnligt.
 • For at forhindre at fugt fra jorden trænger op i isoleringen og betonpladen, er der lagt et vandhæmmende lag af groft grus eller letklinker under isoleringen. Hvis isoleringen er udført med polystyren eller letklinker, er den vandhæmmende i sig selv.
  OBS. I forhold til nutidens isoleringskrav kan typehuse fra 1977-1984 ikke betegnes som velisolerede, men dog bedre isoleret end huse fra før begyndelsen af 1970’erne.
 • Nogle typehuse er forsynet med en kælder med støbte isolerede betonvægge eller isolerede vægge muret op af blokke, som udvendigt er tætnet med mørtel og et lag af asfalt.

Husk…

Dette er en beskrivelse af typehuse fra 1977 til 1984 ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Husets ydervægge består af en bærende bagvæg af letbeton. Foran den bærende mur er der opsat en skalmur (ikke-bærende murstensvæg), som er isoleret mellem for- og bagmur.
 • Træder du inden for i typehuset, er væggene bygget som skeletvægge beklædt med gipsplader eller letbeton.
  OBS. Der kan forekomme støj mellem værelser, hvis de indvendige skillevægge er placeret på trægulv og er uden lydisolering.

  OBS. Beton og letbeton kan modstå fugt i vådrumszone. Derfor er der ikke vådrumsmembran bag fliserne i badeværelser. For at forhindre vandet i at trænge ind under gulvets belægning slutter vægbeklædningen først ved gulvets start.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på typehuset fra 1977-1984.

Tag

 • Typehusets tag er bygget op omkring en konstruktion af gitterspær med en lav taghældning på 25 grader. Taget er efterfølgende beklædt med flade- eller bølgeformede eternitplader. Tagets gavle kan være skråt skåret (afvalmede). På grund af den lave taghældning kan tagetagen ikke anvendes som opholdsrum.
  OBS. Vær opmærksom på at der kan forekomme spor af asbest i typehusets eternitskifer eller -bølgepladebeklædning.

  OBS. Du kan næsten ikke undgå alger og misfarvning på eternittaget. Ønsker du derfor at rense taget, skal dette udføres af en professionel for at undgå spredning af asbestfibre.OBS. Mellem tagbeklædningen og rygningspladen, som er placeret på tagets top, er der indlagt skumbølgeklodser for at sikre en tætning af tagfladen og rygningen. Du bør årligt kontrollere bølgeklodsernes tilstand og sikre, at de er intakte og tætte.
 • Isoleringen af loftet er udført mellem spærene og isoleret med 125-175 mm tykt mineraluld på et fundament af forskallingsbrædder og dampspærre. Loftet er afslutningsvis udsmykket med profilbrædder. Ventilation af loftrummet sker gennem tagudhængene.
  OBS. Hvis ikke dampspærren er korrekt tilkoblet bygningsdele som vægge, samlinger og eldåser i lofterne, kan der samle sig fugt i tagkonstruktionen. Det er derfor ikke en god idé at øge tagets oprindelige isoleringstykkelse. Er tagrummet derimod efterisoleret, er det vigtigt, at der er fri luftpassage mellem den yderste del af spærene, tagpladerne og isoleringen.

Installationer

 • Oprindeligt er typehuset bygget med indlagt vand, el og centralvarme med eget fyr. I dag er varmeanlægget muligvis erstattet af et nyt og mere moderne anlæg.
 • Det er meget muligt, at du finder typehuse med badeværelsesgulvvarme, som er koblet til radiatoranlægget.

Vedligeholdelse

 • Typehuset kræver årlig vedligeholdelse og gennemgang af mulige skader på taget forårsaget af vind og vejr. Desuden bør du jævnligt rense tagrender og overfladebehandle træværk, fundamenter m.m.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at ændre husets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper