Hustype – Typehus 1985-1997

Typehus fra ca. 1985-1997

Typehuse opført i perioden 1985 til 1997 er typisk i et plan med eternittag og evt. med skråt afskårede gavle. Her får du overblik over, hvilke materialer og konstruktioner, der kendetegner typehusene fra denne periode, så du ved, hvilke forhold du kan forvente, og som derfor ikke nødvendigvis er nævnt i tilstandsrapporten.

Gulve og fundament

 • Typehusets fundament er bygget af beton eller bloksten og ført ned til frostfri dybde på 90 cm. Under trægulvet ligger der nederst en støbt betonplade efterfulgt af lægter (strøer), som gulvbrædderne er sømmet fast på. Gulvet kan være isoleret med 50 mm mineraluld mellem lægterne. Hvis gulvet er beklædt med fliser er de muligvis lagt direkte på betonpladen.
 • For at forhindre at fugt fra jorden trænger op i isoleringen og betonpladen, er der lagt et kapillarbrydende lag af groft grus eller små lerkugler (letklinker). Hvis isoleringen er udført med polystyren eller letklinker, kan den være kapillarbrydende i sig selv.
 • Nogle typehuse er forsynet med en kælder med støbte isolerede betonvægge eller isolerede vægge muret op af blokke, som udvendigt er tætnet med mørtel og et lag af asfalt.

Husk…

Dette er en beskrivelse af typehuse fra 1985 til 1997 ud fra den oprindelige, typiske konstruktion. Det hus, du har i kikkerten, kan være bygget om eller til, så denne beskrivelse ikke nødvendigvis længere er gældende.

Vægge

 • Husets ydervægge består af en bærende bagvæg af letbeton. Foran den bærende mur er der opsat en skalmur (ikke-bærende murstensvæg), som er isoleret mellem for- og bagmur.
  OBS. Der kan forekomme støj mellem værelserne, hvis de indvendige skillevægge er placeret på trægulv og ikke er lydisoleret.
 • Træder du inden for, er væggene bygget som skeletvægge beklædt med gipsplader eller letbeton.
  OBS. Der er ikke vådrumsmembran bag fliserne i badeværelser, da beton og letbeton kan modstå fugt i vådrumszoner. For at forhindre vandet i at trænge ind under gulvets belægning slutter vægbeklædningen derfor først ved gulvets start.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på typehuset fra 1985-1997.

Tag

 • Typehusets tag er typisk bygget op omkring en konstruktion af gitterspær med en lav taghældning på 25 grader. Taget er efterfølgende beklædt med flade- eller bølgeformede eternitplader. Tagets gavle er muligvis afvalmede (skråt skåret). På grund af den lave taghældning kan tagetagen ikke anvendes som opholdsrum.
  OBS. I ganske få tilfælde kan der forekomme spor af asbest i typehusets eternitskifer eller -bølgepladebeklædning. Du kan næsten ikke undgå alger og misfarvning på eternittaget. Ønsker du derfor at rense taget, skal dette udføres af en professionel for at undgå spredning af asbestfibre.

  OBS. Mellem bølgeeternitten og rygningspladen, som er placeret på tagets top, er der indlagt skumbølgeklodser for at sikre en tætning af tagfladen og rygningen. Du bør årligt kontrollere bølgeklodsernes tilstand og sikre, at de er intakte og tætte.
 • Isoleringen af loftet er udført mellem spærene og isoleret med 200 mm tykt mineraluld på et fundament af forskallingsbrædder og dampspærre. Loftet er afslutningsvis udsmykket med profilbrædder. Ventilationen af loftrummet sker gennem tagudhængene.
  OBS. Hvis ikke dampspærren er korrekt tilkoblet bygningsdele som vægge, samlinger og eldåser i lofterne, kan der samle sig fugt i tagkonstruktionen. Det er derfor ikke en god ide, at øge tagets oprindelige isoleringstykkelse. Er tagrummet derimod efterisoleret, er det vigtigt, at der er fri luftpassage mellem spærrernes yderste del, tagpladerne og isoleringen.
 • Tagkonstruktionen kan i nogle tilfælde være bygget op omkring en konstruktion af hanebåndsspær, med en stejlere taghældning på 45 grader. Taget er her belagt med tegl med undertag eller eternitplader. Hanebåndsspæret gør det muligt at anvende tagetagen
  til beboelse.
  OBS. Afhængig af tagkonstruktionen og -fladen kan der være monteret et ekstra tag under tagbelægningen. Undertaget er muligvis lavet med en løs plastdug lagt i baner på spærene eller med hårde træfiberplader. Undertaget sikrer en ekstra tætning mod vand og fugtpåvirkning udefra. Du bør, hvis muligt, kontrollere at der er en 50 mm ventilationsspalte mellem undertaget og isoleringen. Luften kan ikke strømme igennem og ventilere konstruktionen tilstrækkeligt, hvis ventilationsspalten ikke er til stede. Desuden kan manglende ventilation skabe mørkfarvning og føre til skimmeludvikling på spær og lægter. Hustypen kan også være forsynet med et diffusionsåbent undertag, hvor ventilationsspalten ikke er påkrævet.

Installationer

 • Oprindeligt er typehuset bygget med indlagt vand, el og centralvarme med eget fyr. I dag er installationerne sandsynligvis erstattet med nye og moderne systemer.
 • Det er sandsynligt, at du finder disse typehuse med badeværelsesgulvvarme, som er koblet til radiatoranlægget.

Vedligeholdelse

 • Typehuset kræver årlig vedligeholdelse og gennemgang af mulige skader på taget, forårsaget af vind og vejr. Du bør desuden jævnligt rense tagrender og overfladebehandle træværk, fundamenter m.m.
 • Vær opmærksom på, at hvis du påtænker at ændre typehusets ydre fx med supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m. skal dette udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå problemer med fugt.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på typehuset fra 1985-1997.

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper