Vilkår for Bolighed

Beregning af anslået eller estimeret værdi af boligen

Beregning af værdi af boliger er kompliceret, og på Bolighed stiller vi en række vejledende værktøjer til rådighed. Værktøjerne er baserede på historiske handler, gennemsnitssalgspriser i lokalområdet og en række andre forhold. Konkrete boliger kan prismæssigt også afvige markant. Du bør derfor aldrig kun forlade dig på værktøjerne på Bolighed, men også søge anden bistand, før du disponerer.

Bolighed og Boligheds underleverandører gør deres bedste for at sikre, at oplysninger, grundlag og beregninger er korrekte, men kan ikke gøres ansvarlige for evt. fejl eller mangler i disse eller for dispositioner foretaget på baggrund af fx beregninger på Bolighed. Det gælder både direkte og indirekte tab, herunder mistet fortjeneste hos dig eller andre.

For de konkrete værktøjer gælder i øvrigt følgende:

Kort og interessepunkter

Vi indhenter oplysninger om interessepunkter som fx skoler, daginstitutioner eller stationer fra flere underleverandører. På grund af den store datamængde kan der være fejl heri. Du bør derfor altid tjekke de konkrete forhold og ikke blot forlade dig på oplysningerne.

BoligCV

Vi henter de generelle informationer om ejendomme fra OIS, som er den Offentlige Informations Server. Det omfatter bl.a. oplysninger om BBR. BBR-oplysninger hviler bl.a. på indberetninger fra ejerne af ejendommene og kan derfor være fejlbehæftede.

Oplysninger om kommunen

Vi indhenter oplysninger om kommuner fra Danmarks Statistik, Statistikbanken. Danmarks Statistik har ikke noget økonomisk ansvar for evt. direkte eller indirekte skader eller tab - herunder mistet fortjeneste eller for skader eller tab hos eventuelle medkontrahenter som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Boligheds rettigheder

Bolighed ejer rettighederne til de varemærker, indhold, udtryk og design, som anvendes på Bolighed.dk.

Brug af Bolighed

Du må ikke:

  • Udnytte nogen del af Bolighed eller Boligheds varemærker, indhold, udtryk eller design kommercielt.
  • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Bolighed.dk.
  • Benytte nogen former for robot eller andre automatiske midler til at få adgang til Bolighed.dk eller data, der er tilgængelige på Bolighed.dk.
  • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke.
  • Chikanere andre brugere eller lægge materiale op, som efter Boligheds vurdering er anstødeligt eller krænker andres rettigheder eller privatliv.
  • Registrere et BoligCV for en bolig, som du ikke er ejer eller medejer af.

Udbyder

Bolighed udbydes og drives af Bolighed A/S, CVR 36932597