Brugervilkår

1. Indledning

Nedenstående vilkår finder anvendelse når du opretter en brugerprofil på Bolighed.dk. Vi opfordrer dig til at udskrive og gemme betingelserne.

Bolighed A/S er dataansvarlig i forhold til behandling af personoplysninger som indtastet i forbindelse med din profil på Bolighed.dk og betegnes i det følgende som ”Bolighed”. Bolighed har derimod intet ansvar for indhold eller behandling af personoplysninger på hjemmesider, som Bolighed måtte linke til.

Bolighed.dk drives af:

Bolighed A/S
Flæsketorvet 26-28
1711 København V
CVR: 36932597
Mail: kontakt@bolighed.dk

2. Brugerprofil og øvrige persondata

Ved oprettelse af brugerprofil, giver du Bolighed visse obligatoriske oplysninger, herunder oplysninger om navn, email og telefonnummer. Herudover har du mulighed for at indtaste yderligere oplysninger for at få fuldt udbytte af Bolighed. Oplysningerne du har indtastet kan ikke ses af andre end ansatte i Bolighed og samarbejdspartnere, og vil udelukkende blive brugt som nævnt nedenfor under pkt. 3.

3. Formål med brugeroplysninger

Formålet med behandlingen af de i pkt. 2 nævnte oplysninger er ved hjælp af blandt andet overordnede statistikker at kunne forbedre Bolighed og kvaliteten af Bolighed.

Oplysninger af enhver art som er indtastet i Bolighed vil kun blive brugt internt i Bolighed og Bolighed videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, med mindre dette er påkrævet i henhold til lov- eller myndighedskrav eller med dit samtykke eller i andre tilfælde i overensstemmelse med persondatalovens regler om videregivelse af personoplysninger.

4. Samtykke

Ved at acceptere nærværende brugerbetingelser, giver du dit samtykke til, at Bolighed anvender dine oplysninger til at udføre de services Bolighed tilbyder. Herudover gælder Boligheds Cookie og Persondatapolitik.

Brugerbetingelserne kan til enhver tid ændres af Bolighed. Såfremt der foretages ændringer, som vil være bebyrdende for dig som bruger, vil du blive orienteret herom og bedt om at acceptere de ændrede betingelser ved næste login.

5. Ansvar

Der tages forbehold for tryk- og skrivefejl og andre fejlagtige oplysninger. Bolighed og Boligheds underleverandører gør deres bedste for at sikre at oplysninger, grundlag og beregninger er korrekte, men kan ikke gøres ansvarlige for evt. fejl eller mangler i disse eller for dispositioner, foretaget på baggrund af beregninger på Bolighed. Det gælder både direkte og indirekte tab, herunder mistet fortjeneste hos dig eller andre.

6. Konkurrencevilkår

Læs mere om Bolighed’s konkurrencevilkår her.

7. Øvrige vilkår

Bolighed bestræber sig på at hjemmesiden er tilgængelig til enhver tid, men har dog intet ansvar over for dig som bruger for eventuelle driftsnedbrud eller driftsforstyrrelser.

Herudover gælder de almindelige vilkår for brug af Bolighed.dk.