Om Anslået Værdi

Den Anslåede Værdi er et indledende skridt til at bestemme en boligs værdi. Den kan ikke sidestilles med en vurdering foretaget af en ejendomsmægler, valuar eller lignende.

Vi kan beregne værdien på 3 måder

  • Hvis du for nyligt har købt boligen i almindelig fri handel gennem en ejendomsmægler, tager vi udgangspunkt i den købesum, Skat har registreret.
  • Hvis du har fået et bud på din boligs værdi via Nyboligs BoligVærdi app og overført den til Bolighed, tager vi udgangspunkt i denne BoligVærdi.
  • Hvis ingen af ovenstående findes, tager vi udgangspunkt i en computerberegning, der baserer sig på offentligt tilgængelige oplysninger om boligen, bygning og evt. tilhørende bygninger, matriklen, beliggenheden og lokalområdet.

Den sidstnævnte computerberegning baserer vi på en analyse af omkring 300.000 handler i perioden 2003-2015. Vi har analyseret, hvilke af ejendommens karakteristika der bedst kan forudsige handelsprisen, og beregnet beliggenhedsværdier for byer, områder og nabolage. Desuden bruger vi boligens tidligere handelspriser samt realiserede handler af sammenlignelige ejendomme i nabolaget.

Vi opdaterer dagligt

Hver dag opdaterer vi den Anslåede Værdi baseret på de handler, der har fundet sted i området. Disse handler bruges til at beregne prisudvikling, attraktivitet og de øvrige elementer på BoligCV’et.

Ikke perfekt - men stadigt bedre

Statistisk rammer vi indenfor 5% af handelsprisen på næsten halvdelen af alle handler. Og inden for 20% på op mod 9 ud af 10 almindelige handler. Det er en høj præcision, men vi arbejder hele tiden for at gøre den endnu bedre.

Vi rammer også ved siden af

Der vil altid være eksempler på forhold, der ikke fremgår af de offentligt tilgængelige oplysninger, eller som vi ikke kan se og derfor ikke kan tage højde for. Derfor kan en handelspris afvige betydeligt fra Boligheds Anslåede Værdi. Det kan for eksempel være

  • hvis boligens stand og vedligeholdelse er væsentligt bedre eller ringere end nabolagets gennemsnit.
  • hvis boligen er særligt attraktiv. Eksempelvis en beliggenhed med fantastisk udsigt eller lige ned til vandet, en særlig arkitektur, beliggenhed på en særligt attraktiv grund i lokalområdet eller lignende forhold.

Estimatsikkerhed

Der foreligger forskellige mængder tilgængelig data i forskellige områder. Eksempelvis er der områder med stor omsætningshastighed og områder med lav. Generelt vil vores beregningsmodel få en større og større kvalitet, desto flere gennemførte handler der er i et givent område.

Samtidig vil nogle områder være præget af ensartet byggeri, mens andre vil have meget individuelle boliger med stor varians. Disse og mange andre forhold vil uden tvivl spille en stor rolle i forhold til evnen til at estimere en Anslået Værdi.

Derfor viser vi også en vurdering af estimatets sikkerhed under enhver Anslået Værdi. Estimatsikkerheden beregnes ud fra, hvor fyldestgørende det statistiske materiale er for den pågældende bolig og område.