Vilkår og persondata

Almindelige vilkår for brug af hjemmesiden
Cookiepolitik for www.bolighed.dk
Privatlivspolitik for www.bolighed.dk

Almindelige vilkår for brug af hjemmesiden

Nedenstående vilkår finder anvendelse ved enhver brug af hjemmesiden www.bolighed.dk og alle øvrige hjemmesider, apps, programmer, tjenester og værktøjer, der udbydes af eller på vegne af Bolighed og som henviser til vilkårene. Vilkårene gælder uanset måden, hvorpå du får adgang til hjemmesiden, fx via computer, tablet, mobilenhed eller andet terminaludstyr.

Udbyder

Bolighed.dk er ejet af Totalkredit A/S

Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
CVR: 21 83 22 78
Mail: tk.kundeservice@totalkredit.dk

Beregning af anslået eller estimeret værdi af boligen

Beregning af værdi af boliger er kompliceret, og på Bolighed stiller vi en række vejledende værktøjer til rådighed. Værktøjerne er baserede på historiske handler, gennemsnitssalgspriser i lokalområdet og en række andre forhold. Konkrete boliger kan prismæssigt også afvige markant. Du bør derfor aldrig kun forlade dig på værktøjerne på Bolighed, men også søge anden bistand, før du disponerer.

Bolighed og Boligheds underleverandører gør deres bedste for at sikre, at oplysninger, grundlag og beregninger er korrekte, men kan ikke gøres ansvarlige for evt. fejl eller mangler i disse eller for dispositioner foretaget på baggrund af fx beregninger på Bolighed. Det gælder både direkte og indirekte tab, herunder mistet fortjeneste hos dig eller andre.

For de konkrete værktøjer gælder i øvrigt følgende:

Kort og interessepunkter

Vi indhenter oplysninger om interessepunkter som fx skoler, daginstitutioner eller stationer fra flere underleverandører. På grund af den store datamængde kan der være fejl heri. Du bør derfor altid tjekke de konkrete forhold og ikke blot forlade dig på oplysningerne.

BoligCV

Vi henter de generelle informationer om ejendomme fra OIS, som er den Offentlige Informations Server. Det omfatter bl.a. oplysninger om BBR. BBR-oplysninger hviler bl.a. på indberetninger fra ejerne af ejendommene og kan derfor være fejlbehæftede.

Oplysninger om kommunen

Vi indhenter oplysninger om kommuner fra Danmarks Statistik, Statistikbanken. Danmarks Statistik har ikke noget økonomisk ansvar for evt. direkte eller indirekte skader eller tab – herunder mistet fortjeneste eller for skader eller tab hos eventuelle medkontrahenter som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Boligheds ejendomsrettigheder

Indholdet på hjemmesiden tilhører Bolighed og er beskyttet af den immaterialretlige lovgivning. De varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på hjemmesiden, er immaterialretligt beskyttet, og disse må ikke anvendes, distribueres, modificeres eller videresendes, uden forudgående skriftligt samtykke fra Bolighed.

Brug af Bolighed

Du må ikke:

 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Bolighed.dk.
 • Benytte nogen former for robot eller andre automatiske midler til at få adgang til Bolighed.dk eller data, der er tilgængelige på Bolighed.dk.
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke.
 • Chikanere andre brugere eller lægge materiale op, som efter Boligheds vurdering er anstødeligt eller krænker andres rettigheder eller privatliv.
 • Registrere et BoligCV for en bolig, som du ikke er ejer eller medejer af.

Ansvar

Der tages forbehold for tryk- og skrivefejl og andre fejlagtige oplysninger. Bolighed og Boligheds underleverandører gør deres bedste for at sikre at oplysninger, grundlag og beregninger er korrekte, men kan ikke gøres ansvarlige for evt. fejl eller mangler i disse eller for dispositioner, foretaget på baggrund af beregninger på Bolighed.

Bolighed påtager sig ikke noget ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til hjemmesiden, eller som følge af at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på hjemmesiden.

Bolighed fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, tilfældige, følge-, særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af hjemmesiden.

Eventuelle links til tredjeparts hjemmesider er kun medtaget som en service til brugerne af hjemmesiden. Bolighed har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne hjemmesider og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.

Bolighed forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på hjemesiden til enhver tid og efter eget skøn.

Personoplysninger

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Boligheds persondatapolitik.

Cookies

Når du benytter denne hjemmeside, sættes der cookies i overenstemmelse med Boligheds cookiespolitik.

Værneting

Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til vilkårene skal, hvis de ikke kan afgøres mindeligt mellem parterne, afgøres ved Københavns Byret.

Lovvalg

Betingelserne er underlagt dansk ret.

Revidering af vilkår og betingelser

Bolighed kan til enhver tid revidere ovenstående betingelserne ved at opdatere denne side.

Enhver, der skaffer sig adgang til eller besøger hjemmesiden, accepterer betingelserne, og det anbefales derfor, at man regelmæssigt gennemlæser de til enhver tid gældende vilkår og betingelser.

Senest revideret den 30/4/2018

Cookiepolitik for www.bolighed.dk

Bolighed ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og andre besøgende bruger www.bolighed.dk (“Hjemmesiden”). Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.

Behandling af personoplysninger ved brug af cookies

Boligheds brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

Samtykke

Ved at bruge Hjemmesiden, giver du samtykke til, at Bolighed bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i din webbrowser. Flere oplysninger om, hvordan du kan blokere og slette cookies forefindes lige nedenfor under afsnit 8.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som Hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet “cookies” betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet “cookies” omfatter også oplysninger om MAC-adresse og andre oplysninger om dit device.

Cookies kan både blive brugt af Bolighed og af tredjeparter.

Der findes grundlæggende to typer cookies, “midlertidige” og “permanente”. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden.

Du kan læse i skemaet nedenfor, hvilke cookies der bruges og til hvilke formål.

Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at Bolighed sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

Hvilke cookies bruges og til hvilke formål?

Nedenfor kan du se, hvilke cookies Hjemmesiden bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr:

Navn på cookies Formål Dataejer Hvor længe opbevares cookien?
_ga Google Analytics Google 2 år
_gid Formål til at skelne brugere Google 24 timer
_gat Formål til at kunne begrænse antallet af anmodninger, der skal foretages på doubleclick.net Google 1 minut
_gaexp Google Analytics Optimization Tool Google 90 dage
gtm_id Brugerinteraktion Intercom 10 år
intercom-id-xeqrv1ka Brugerinteraktion Intercom 1 år
__cfduid Cloudfare Cloudfare 1 år
1P_JAR Google bruger disse cookies baseret på seneste søgninger og interaktioner til at tilpasse annoncer på Googles websteder. Google 1 måned
APISID Sørger for, at Google kan indsamle brugeroplysninger. Google 10 år efter sidste besøg på en side med Google map
CONSENT Google Tag Manager Cookie: samtykke anmeldelse til brugerne til sporingsformål (GA purpose) Google Permanent
HSID Sørger for, at Google kan indsamle brugeroplysninger til videoer hostet af YouTube. Google 10 år efter sidste besøg på en side med Google map
NID Google bruger disse cookies baseret på seneste søgninger og interaktioner til at tilpasse annoncer på Googles websteder. Google 10 år efter sidste besøg på en side med Google map
SAPISID Sørger for, at Google kan indsamle brugeroplysninger til videoer hostet af YouTube. Google 10 år efter sidste besøg på en side med Google map
SID Google bruger disse cookies baseret på seneste søgninger og interaktioner til at tilpasse annoncer på Googles websteder. Google 10 år efter sidste besøg på en side med Google map
SSID Sørger for, at Google kan indsamle brugeroplysninger til videoer hostet af YouTube. Google 10 år efter sidste besøg på en side med Google map
c_user Facebook tracking Facebook 4 måneder
datr Facebook tracking Facebook 2 år
fr Facebook tracking Facebook 4 måneder
pl Facebook tracking Facebook 4 måneder
sb Facebook tracking Facebook 2 år
xs Facebook tracking Facebook 4 måneder
locale Facebook tracking Facebook 5 dage
wd Facebook tracking Facebook 5 dage
uid Tag Manager Google Cookie check Adform 2 måneder
AWSALB Cookie der sørger for at brugeren bliver sendt til den samme instans hver gang AWS 7 dage
_dc_gtm_UA-66770558-2 Google Tag Manager Google Udløber efter session
IDE Reklamecookie DoubleClick Ad Services 1 år
test_cookie Reklamecookie DoubleClick Ad Services 24 timer

 

Andre sporings teknologier

I forbindelse med optimering af vores nyhedsbreve og deres funktionalitet bruger vi web-beacons, pixels og clear-gifs.

Privatlivspolitik for www.bolighed.dk

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bolighed (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Totalkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
CVR: 21 83 22 78
Mail: tk.kundeservice@totalkredit.dk

Brug af personoplysninger

 • Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
 • Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at oprette og administrere din profil på bolighed.dk samt stille værktøjer til rådighed for boligejere, herunder værktøjer til brug for markedet for køb og salg.
 • Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.
 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.
 • Forretnings- og produktudvikling: Personoplysningerne benyttes til at forretnings- og produktudvikle Boligheds ydelser, herunder vores hjemmeside og platforme.
 • Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside.

Kategorier af personoplysninger

 • Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:
 • Levering af vores ydelser
 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email*, telefonnummer samt, hvis du vælger at logge ind via facebook, de oplysninger, der er markeret som ‘offentlige’*.
 • Markedsføring
 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer og interesser.
 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
 • Almindelige personoplysninger: Onlineidentifikatorer såsom IP-adresser og cookies
 • Forretnings- og produktudvikling
 • Almindelige personoplysninger: oplysninger fra cookies og data omkring brug af hjemmeside og platforme.
 • Statistik
 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer samt oplysninger fra cookies og data omkring brug af hjemmeside og platforme.

Kilder

 • Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:
 • Online kilder, såsom sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
 • BBR-register
 • Udbydersider der formidler salg af fast ejendom.
 • Den indsamlede information om dig blev hidrører fra:
 • EU/EØS

Behandlingsgrundlag

 • Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:
 • Levering af vores ydelser
 • Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Bolighed. Boligheds legitime interesse er at oprette og administrere din profil på bolighed.dk samt stille værktøjer til rådighed for boligejere, herunder værktøjer til brug for markedet for køb og salg.
 • Markedsføring
 • Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Bolighed. Boligheds legitime interesse er at håndtere kommunikation og markedsføring samt udsende nyhedsbreve.
 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
 • Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Bolighed. Boligheds legitime interesse er at kunne optimere og udvikle hjemmeside og platforme samt de værktøjer, vi stiller til rådighed.
 • Forretnings- og produktudvikling
 • Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Bolighed. Boligheds legitime interesse er at udvikle forretningen og de produkter, herunder værktøjer til boligejere, som vi leverer.
 • StatistikBehandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Bolighed. Boligheds legitime interesse er at kunne optimere og udvikle hjemmeside og platforme samt de værktøjer, vi stiller til rådighed.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
  • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle institutioner)
  • Vores ejerselskaber: Nykredit, Sydbank, Spar Nord og AL Bank.
  • Mailchimp: i forbindelse med håndtering af Boligheds nyhedsbrev. Se Mailchimps privatlivspolitk: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:
 • Stamoplysninger (til brug for levering af vores ydelse og markedsføring) indtil du sletter din profil eller anmoder os om at slette dine oplysninger.
 • Oplysninger indhentet til brug for opgaver og projekter vedrørende optimering af brugeroplevelse på hjemmeside, forretnings- og produktudvikling samt statistik opbevares indtil opgaver og projekter er færdiggjort samt – i relevant omfang – i overensstemmelse med slettefristerne angivet i vores cookiepolitik.

Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan du ikke oprette en profil hos Bolighed og gøre brug af vores værktøjer.

Dine rettigheder

 • Du har følgende rettigheder:
 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at:

 • Kontakte Bolighed på kontakt@bolighed.dk.
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Tilpas dine cookie-indstillinger

Du kan til enhver tid opdatere dine cookie-indstillinger her.

Sidst opdateret: 11/6/2020

chat icon

Chat med os