Vilkår og persondata

Almindelige vilkår
Brugervilkår
Cookie og persondatapolitik

Almindelige vilkår

Beregning af anslået eller estimeret værdi af boligen

Beregning af værdi af boliger er kompliceret, og på Bolighed stiller vi en række vejledende værktøjer til rådighed. Værktøjerne er baserede på historiske handler, gennemsnitssalgspriser i lokalområdet og en række andre forhold. Konkrete boliger kan prismæssigt også afvige markant. Du bør derfor aldrig kun forlade dig på værktøjerne på Bolighed, men også søge anden bistand, før du disponerer.

Bolighed og Boligheds underleverandører gør deres bedste for at sikre, at oplysninger, grundlag og beregninger er korrekte, men kan ikke gøres ansvarlige for evt. fejl eller mangler i disse eller for dispositioner foretaget på baggrund af fx beregninger på Bolighed. Det gælder både direkte og indirekte tab, herunder mistet fortjeneste hos dig eller andre.

For de konkrete værktøjer gælder i øvrigt følgende:

Kort og interessepunkter

Vi indhenter oplysninger om interessepunkter som fx skoler, daginstitutioner eller stationer fra flere underleverandører. På grund af den store datamængde kan der være fejl heri. Du bør derfor altid tjekke de konkrete forhold og ikke blot forlade dig på oplysningerne.

BoligCV

Vi henter de generelle informationer om ejendomme fra OIS, som er den Offentlige Informations Server. Det omfatter bl.a. oplysninger om BBR. BBR-oplysninger hviler bl.a. på indberetninger fra ejerne af ejendommene og kan derfor være fejlbehæftede.

Oplysninger om kommunen

Vi indhenter oplysninger om kommuner fra Danmarks Statistik, Statistikbanken. Danmarks Statistik har ikke noget økonomisk ansvar for evt. direkte eller indirekte skader eller tab – herunder mistet fortjeneste eller for skader eller tab hos eventuelle medkontrahenter som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Boligheds rettigheder

Bolighed ejer rettighederne til de varemærker, indhold, udtryk og design, som anvendes på Bolighed.dk.

Brug af Bolighed

Du må ikke:

 • Udnytte nogen del af Bolighed eller Boligheds varemærker, indhold, udtryk eller design kommercielt.
 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Bolighed.dk.
 • Benytte nogen former for robot eller andre automatiske midler til at få adgang til Bolighed.dk eller data, der er tilgængelige på Bolighed.dk.
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke.
 • Chikanere andre brugere eller lægge materiale op, som efter Boligheds vurdering er anstødeligt eller krænker andres rettigheder eller privatliv.
 • Registrere et BoligCV for en bolig, som du ikke er ejer eller medejer af.

Udbyder

Bolighed udbydes og drives af Bolighed A/S, CVR 36932597

 

Brugervilkår

1. Indledning

Nedenstående vilkår finder anvendelse når du opretter en brugerprofil på Bolighed.dk. Vi opfordrer dig til at udskrive og gemme betingelserne.

Bolighed A/S er dataansvarlig i forhold til behandling af personoplysninger som indtastet i forbindelse med din profil på Bolighed.dk og betegnes i det følgende som ”Bolighed”. Bolighed har derimod intet ansvar for indhold eller behandling af personoplysninger på hjemmesider, som Bolighed måtte linke til.

Bolighed.dk drives af:

Bolighed A/S
Flæsketorvet 26-28
1711 København V
CVR: 36932597
Mail: kontakt@bolighed.dk

2. Brugerprofil og øvrige persondata

Ved oprettelse af brugerprofil, giver du Bolighed visse obligatoriske oplysninger, herunder oplysninger om navn, email og telefonnummer. Herudover har du mulighed for at indtaste yderligere oplysninger for at få fuldt udbytte af Bolighed. Oplysningerne du har indtastet kan ikke ses af andre end ansatte i Bolighed og samarbejdspartnere, og vil udelukkende blive brugt som nævnt nedenfor under pkt. 3.

3. Formål med brugeroplysninger

Formålet med behandlingen af de i pkt. 2 nævnte oplysninger er ved hjælp af blandt andet overordnede statistikker at kunne forbedre Bolighed og kvaliteten af Bolighed.

Oplysninger af enhver art som er indtastet i Bolighed vil kun blive brugt internt i Bolighed og Bolighed videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, med mindre dette er påkrævet i henhold til lov- eller myndighedskrav eller med dit samtykke eller i andre tilfælde i overensstemmelse med persondatalovens regler om videregivelse af personoplysninger.

4. Samtykke

Ved at acceptere nærværende brugerbetingelser, giver du dit samtykke til, at Bolighed anvender dine oplysninger til at udføre de services Bolighed tilbyder. Herudover gælder Boligheds Cookie og Persondatapolitik.

Brugerbetingelserne kan til enhver tid ændres af Bolighed. Såfremt der foretages ændringer, som vil være bebyrdende for dig som bruger, vil du blive orienteret herom og bedt om at acceptere de ændrede betingelser ved næste login.

5. Ansvar

Der tages forbehold for tryk- og skrivefejl og andre fejlagtige oplysninger. Bolighed og Boligheds underleverandører gør deres bedste for at sikre at oplysninger, grundlag og beregninger er korrekte, men kan ikke gøres ansvarlige for evt. fejl eller mangler i disse eller for dispositioner, foretaget på baggrund af beregninger på Bolighed. Det gælder både direkte og indirekte tab, herunder mistet fortjeneste hos dig eller andre.

6. Konkurrencevilkår

Læs mere om Bolighed’s konkurrencevilkår her.

7. Øvrige vilkår

Bolighed bestræber sig på at hjemmesiden er tilgængelig til enhver tid, men har dog intet ansvar over for dig som bruger for eventuelle driftsnedbrud eller driftsforstyrrelser.

Herudover gælder de almindelige vilkår for brug af Bolighed.dk.

 

Cookie og persondatapolitik

Når du besøger Bolighed.dk registrerer Bolighed visse personoplysninger om dig. Vi har pligt til at oplyse dig om, hvordan vi behandler disse personoplysninger og om vores brug af Cookies.

1. Indsamling af oplysninger

1.1 Automatisk registrering

Visse oplysninger registreres automatisk, fordi du ved at besøge Bolighed.dk efterlader en række elektroniske spor. Rent praktisk kommer sporene, fordi din browser automatisk sender informationer til Boligheds server.

De faktiske elektroniske spor, som du efterlader dig er blandt andet:

 • Hvilken side du kom fra
 • Hvilke sider du har kigget på hos Bolighed og hvornår
 • Hvilken browser du bruger
 • Din IP-adresse
 • Dit operativsystem (eks. Windows 10)

1.2 Cookies

1.2.1 Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer, og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Bolighed.dk anvender cookies.

1.2.2 Hvad bruger vi cookies til?

På Bolighed.dk benytter vi cookies til følgende formål:

 • Forbedring af teknisk funktionalitet
 • Trafikmåling
 • Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den.
 • Adfærdsbaseret individuelt målrettet af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig. Bolighed.dk benytter blandt andet Adform og Facebook cookies i forbindelse med annoncering, herunder til at præsentere relevante annoncer på andre sider end Bolighed.dk. Du kan se og fravælge annoncenetværk her: http://minecookies.org/fravalg
1.2.3 Google Analytics (trafikmåling)

Bolighed bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Google Analytics anvendes på sitet til for eksempel at måle antallet af besøg, antallet af sidevisninger og antallet af brugere på sitet. Disse informationer kan i anonymiseret form bruges til at dokumentere værdi og effekt af markedsføringsmateriale. Google Analytics registrerer ikke personoplysninger.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette sker ved, at du installerer et modul til din browser.

1.2.4 Facebook

Bolighed bruger cookies fra Facebook bl.a. til at kunne vise relevante annoncer for dig på Facebook. Du kan læse om den måde, som Facebook bruger cookies på her.

1.2.5 Afvis eller slet cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg du foretager.

Alle browsere tillader at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg links nedenfor får at få vejledninger til din browser. Husk at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

2. Frivillig afgivelse af oplysninger

Udover hvad der er nævnt under 1. er det frivilligt at afgive personoplysninger. Adgangen til Bolighed.dk kan imidlertid være begrænset, hvis du ikke ønsker at afgive oplysninger om dig selv.

3. Anvendelse af indsamlet information

Oplysningerne opsamles og bruges til administration, udbud, udvikling og markedsføring af Bolighed.dk’s ydelser på internettet og til brug for udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art, herunder kreditvurdering, kunderådgivning, kundepleje, risikostyring, udarbejdelse af engagementsoversigter og betalingsformidling.

Udover ved brug af Cookies videregiver Bolighed.dk ikke personoplysninger til tredjemand, medmindre du har givet samtykke hertil.

4. Indsigt

Ved at henvende dig til Bolighed kan du blandt andet få oplyst, hvilke oplysninger der er indsamlet, formålet hermed, og hvorfra oplysningerne stammer. Hvis du mener, at Bolighed ikke bruger dine personoplysninger korrekt, kan du gøre indsigelse mod, at der behandles oplysninger om dig.

Den dataansvarlige er Bolighed A/S, Flæsketorvet 28, 1711 København V, CVR 36932597.