Grundvand: Tjek risiko for oversvømmelse fra grundvand

Et højtstående grundvandsspejl kan have skadelige konsekvenser for en bolig. I nogle tilfælde kan det forårsage oversvømmelser og påføre husets inventar mange følgeskader.

Grundvand: Tjek risiko for oversvømmelse fra grundvand

Det kan være svært at forstå en række af de tekniske ord der optræder, når man vil have viden om, hvilken risiko højtstående grundvand udgør for din bolig. Vi hjælper dig med at forstå de vigtigste fagtermer her.

Grundvand, grundvandsspejl og grundvandsstand?

Grundvand er det vand, der ligger under jordoverfladen og udfylder jordens tusindvis af små sprækker og porer. Det bliver dannet af nettonedbøren, hvilket er den totale nedbør minus det, der fordamper.

Grundvandsspejlet dækker over det niveau i jorden, som grundvandets overflade når. Det vil sige, at grundvandsspejlet stort følger overfladens terræn, men på steder hvor grundvandsspejlet er højere end jordoverfladen, vil der træde kilder og små søer frem. Når der tales om grundvandsstanden, henviser man til den højde som grundvandet står i på et givent sted.

Vidste du…

Det naturlige kildevand vi har i vores undergrund, bliver hentet fra lag i jorden, der ligger lige under grundvandsspejlet?

Det er vigtigt at være opmærksom på grundvandsspejlet omkring boligen, da et højtstående grundvandsspejl kan medføre store følgeskader på boligen. I værste tilfælde kan det betyde oversvømmelser, og boligens inventar kan få store skader.

Grundvand_bolig

Tjek risiko for oversvømmelse fra grundvand på Bolighed

På Bolighed kan du tjekke risikoen for oversvømmelse fra grundvand for en bolig. Dataen har vi hentet direkte fra GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, og tager udgangspunkt i et grundvandskort med to forskellige standpunkter.

Ét grundvandskort for nuværende data fra perioden 1991-2010 og ét grundvandskort, der veksler mellem tre forskellige fremtidige klimamodeller i perioden 2021-2050 – herunder en tør,  middel og våd klimamodel.

Når vi vurderer risikoen, ser vi på om boligen ligger i et område, hvor grundvandsstanden ser ud til at give problemer nu eller i fremtiden. På Bolighed har vi valgt bygge det fremtidige scenarie op på den såkaldte våde klimamodel, hvilket ligger til grund den risiko, Bolighed fremviser.

Det er vigtigt at bemærke, at GEUS inddeler grundvandsstanden i områder på 500×500 meter. Derfor er den fremlagte risiko for stigende grundvand på adressen ikke udregnet på basis af en præciseret måling på selve adressen, men på baggrund af et større område. Dernæst er modellen sat op ud fra en række scenarier og hypoteser, hvilket implicerer en vis usikkerhed i vurderingen.

Vidste du…

At der hver dag pumpes tusindvis af liter rent grundvand op fra undergrunden? Fra vandværkerne strømmer vandet ud i vandrør og hen til huse, skoler, svømmehaller, gartnerier, hospitaler, til landbrug og fabrikker.

Hvad kan det betyde for dig og din bolig?

Særligt udsatte er de boligejere, der bor på lavtliggende grunde, altså hvor grundvandsstanden er tæt på overfladen, eller har jord ned til åer, søer og vandløb. Men også nogle byboere har risiko for at få problemer med våde græsplæner, da nyere tids byplanlægning i nogen grad har forsømt de mulige konsekvenser ved fremtidige grundvandsstigninger, som det vådeste klimascenarie forudser.

Hvis man bor i et område hvor der er risiko for, at grundvandsstanden kan komme op til overfladen kan en faskine være løsningen. En faskine opsamler regnvand og lader vandet sive meget langsom ned i jorden, så jorden kan følge med.