Jordforurening: Se om der er forurening på grunden

Vil du dyrke grønt i haven, fjerne fliser eller måske bygge til? Så er det vigtigt at vide, om jorden på grunden er forurenet. Find ud af det her.

Jordforurening: Se om der er forurening på grunden

Hvad er jordforurening?

Hvis der er jordforurening på grunden, betyder det, at der er forurenende stoffer i jorden. Det kan være fra spild, udsivning eller deponering – fx fra lossepladser, benzintanke, kemisk industri, olietanke eller metalstøberier, som tidligere har ligget på eller nær adressen.

Forureningen af jorden kan også stamme fra nedfald fra luften – fx fra jernbaner eller større veje med meget trafik, eller fra industri- og forbrændingsanlæg.

Danske boliger set fra oven
Om der er jordforurening på en adresse hænger ofte tæt sammen med beliggenheden, og hvad grunden tidligere har været brugt til.

Hvordan kortlægges jordforurening?

Det er regionerne, der kortlægger og undersøger jordforurening i Danmark. Det er en vigtig opgave, da man på den måde forsøger at holde styr på, hvor der er forurening, så den ikke spredes, når der fx skal bygges på grunden. Regionerne står også for at rense den forurenede jord, så den ikke er til skade for vores grundvand.

Når regionerne kortlægger jordforureningen, gør de det på to vidensniveauer: Vidensniveau 1 (mistanke om jordforurening) og Vidensniveau 2 (dokumenteret jordforurening). Hertil kommer en nuancering af den dokumenterede forurening. Få en forklaring på de forskellige begreber herunder.

Hvad betyder jordforurening V1?

Jordforurening på Vidensniveau 1 (V1) betyder, at regionen har en særlig mistanke om, at jorden er forurenet. Denne mistanke kan skyldes, at man har fundet ud af, at der tidligere har ligget fx. en benzintank eller en losseplads på grunden.

Regionerne finder typisk frem til dette, når de gennemgår arkiver for byggesager, telefonbøger og miljøarkiver.

Er din grund klassificeret som V1, betyder det altså, at der er en mistanke om jordforurening, men at denne endnu ikke er dokumenteret via undersøgelser.

Hvad betyder jordforurening V2?

Når jordforureningen klassificeres på Vidensniveau 2 (V2), har man undersøgt og analyseret jorden, grundvandet eller luften i jorden (poreluft). På Vidensniveau 2 får man altså dokumenteret, om jorden rent faktisk er forurenet, så der ikke længere blot er tale om en mistanke.

Det behøver dog ikke betyde, at forureningen har sundhedsmæssig betydning for dig som boligejer. Er der lavet en nuancering af undersøgelsen (F0, F1 og F2), kan denne give dig en idé om risikoen.

Hvad betyder F0, F1 og F2?

Viser det sig, at en boliggrund er forurenet, går regionernes miljøsagsbehandlere ind og oversætter de lidt teknisk tunge resultater til tre forståelige kategorier. På den måde bliver det nemmere for boligejere eller -købere at overskue, hvad forureningen egentlig betyder for den daglige brug af hus og have. Denne oversættelse kalder man en nuancering.

De tre nuanceringskategorier:

 • F0: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have
 • F1: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, hvis du bruger simple råd (Se afsnittet herunder)
 • F2: Jordforureningen kan have sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, eller skal undersøges nærmere

Vidste du…
Hvis din boliggrund er kortlagt på Vidensniveau 2, men stadig ikke nuanceret, kan du bede regionen om at nuancere den.

Hvad gør jeg, hvis min grund er forurenet?

Hvis du ejer en grund, der er kategoriseret som enten F0, F1 eller F2, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på.

For alle tre kategorier gælder:  

 • Hvis du ønsker at flytte jord, skal du give kommunen besked
 • Hvis du ønsker at grave eller bygge på grunden, skal du have tilladelse fra kommunen
 • Hvis du ønsker at fjerne fliser eller anden fast belægning, skal du have tilladelse fra kommunen

Hvis din grund er lettere forurenet (F1), kan du godt have frugtbuske og -træer i haven eller dyrke grøntsager, hvis bare du:

 • Vasker dine grøntsager grundigt, før du tilbereder og spiser dem
 • Vasker dine frugter og bær grundigt, før du spiser dem
 • Dyrker dine jordbær og krydderurter i krukker eller plantesække med ren jord (da de er svære at gøre helt rene)
 • Skræller dine kartofler, gulerødder og andre rodfrugter, før du tilbereder og spiser dem   

Hvis din grund er meget forurenet (F2):

 • Dyrk ikke grøntsager eller frugter direkte i den forurenede jord
 • Plant i krukker, plantesække eller højbede
 • I højbede bør du lægge et miljønet i bunden og fylde bedet med ren jord

Ved både F1 og F2 bør du følge disse råd:

 • Dæk den bare jord med sand, grus, fliser, bark eller tæt græs
 • Minimer børns kontakt med forurenet jord ved fx at lægge ren jord i legeområder og fast bund i sandkassen
 • Sørg altid for at børn vasker hænder, efter de har leget ude
 • Brug handsker og arbejdstøj, når du arbejder i haven, som du tager af, når du går indenfor.
Piger tager gulerod op af jorden
Har du frugt og grønt i haven? Så husk at tjekke, om jorden er kortlagt som forurenet.

Byzoner er lettere forurenede

Fra 1. januar 2008 blev alle byzoner som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Det skyldes, at der i byerne ofte er “diffus forurening” fra trafik og industri, så hvis du vil bo i en byzone, skal du regne med lettere forurenet jord.

Kommunerne kan dog vælge at udtage større områder fra områdeklassificeringen, hvis de ved, at der ikke er jordforurening her. De tager dog ikke en enkel boliggrund ud fra klassificeringen, selvom det er dokumenteret, at jorden her ikke er forurenet.

Se på Bolighed om der er forurening på din grund

Når du slår en adresse op på Bolighed, kan du hurtigt se, om der er kortlagt jordforurening på grunden. Informationerne henter vi direkte fra Danmarks Miljøportal.

Vi viser også, om der er tale om jordforurening på Vidensniveau 1 (mistanke om forurening) eller Vidensniveau 2 (dokumenteret forurening). Og hvis regionen har nuanceret resultatet, kan du se, om der er tale om F0, F1 eller F2.

Udover selve adressen får du overblik over, om der er kortlagt jordforurening i området nær boligen i en radius på 500 meter.

Du skal være opmærksom på, at hvis boligen ligger i et område, som er klassificeret som byzone, så skal du regne med lettere jordforurening. Du kan slå adressen op på Boligejer.dk og se, hvilken zone, der er tale om. Gå ind under “Planer” og “Zonestatus”.

Kan jeg selv undersøge jorden på min grund?

Hvis du gerne vil vide, om der er jordforurening på din grund, kan du selv få sagen undersøgt. Der findes flere forskellige rådgivningsvirksomheder, der kan hjælpe dig med undersøgelsen, men husk altid at kontakte din kommune og få deres råd til, hvordan undersøgelsen skal laves.

Finder du ud af, at din jord ikke er forurenet, er det også kommunen, du kan sende resultatet ind til og herfra få en erklæring, som du fx kan bruge ved et boligsalg, eller hvis du vil flytte jord – fx i forbindelse med en tilbygning.

Du kan også kontakte regionen og lade dem vurdere, om de vil igangsætte en undersøgelse af din grund. Denne proces kan dog strække sig over flere år, men hvis målet med undersøgelsen er at få fjernet din grund fra V1-kategorien (mistanke om jordforurening), så kan du faktisk kræve, at de undersøger grunden inden for et år. Er din grund ikke forurenet, fjerner de kategorien, og er den forurenet vil den blive kategoriseret som V2 (dokumenteret jordforurening).

Hvad gør jeg, hvis jeg skal købe bolig?

Hvis en bolig er til salg, kan du i salgsopstillingen se, hvilken zonestatus området har. Ligger boligen i en byzone, betyder det, at jorden formentlig er lettere forurenet.

Kan du ikke finde oplysningen, kan du altid spørge ejendomsmægleren, da han eller hun har pligt til at skaffe oplysninger om zonestatus og evt. kortlægning af jordforurening.

Husk…
Hvis boligens grund er dokumenteret forurenet (V2), så behøver det ikke have betydning for din brug af hus og have.

Undersøg altid, om der findes en nuancering af undersøgelsen (det kan du fx tjekke her på Bolighed). Nuanceringen i F0, F1 eller F2 fortæller dig nemlig, hvor stor risiko forureningen har for dig i din hverdag. Man kan sige, at en nuancering er en slags tilstandsrapport – bare for grunden.