PCB: Se om der er risiko for PCB i boligen

PCB er en miljøgift, som også kan skade dit helbred. I mange boliger fra ca. 1950 til 1977 er der risiko for PCB i byggematerialer. Tjek din bolig her.

PCB: Se om der er risiko for PCB i boligen

Hvad er PCB?

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Det består af en gruppe olielignende stoffer, som blev anvendt i byggematerialer i perioden 1950-1977. Brugen af PCB tog fart op gennem 1950’erne, og det var et populært middel til bl.a. at fremstille fugemasser, maling, spartel, termoruder og gulvmateriale. 

PCB-stofgruppen omfatter 209 forskellige typer af PCB, hvoraf 130 er kunstigt fremstillet. I 1977 forbød man at bruge PCB i Danmark, men det var først i 2001, at Stockholm-konventionen regulerede brugen af PCB i de fleste af verdens lande.

I dag er PCB fuldstændig forbudt at anvende i byggematerialer, og stoffet findes på EU’s liste over farlige miljøgifte.

Isolering fra perioden 1950-1977 kan ofte indeholde spor af PCB

Er PCB farligt for mig?

Der er to overordnede skadelige problemer med PCB: Miljøet og dit helbred. Det er skadeligt for miljøet, fordi stoffet nedbrydes meget langsomt, det trænger let ind i omgivende materialer og kan findes i dem i årtier. PCB-forurening kan derfor spores på det meste af kloden, da koncentrationen gradvist ophobes i naturen.

Selvom PCB-forureningen er faldet markant siden det globale forbud i 2001, har det de senere år stabiliseret sig på et lavt fast niveau flere steder i verden. 

De to primære måder, man kommer i kontakt med PCB, er enten ved fysisk berøring eller indånding i PCB-inficerede områder. Hvis der er mere end 50 mg pr. kilo PCB i et materiale, vurderes det som miljø- og sundhedsskadeligt, og der gælder en række retningslinjer for, hvordan PCB-materialet skal håndteres, når det skal deponeres. Ligger koncentrationen under de 50 mg pr. kilo, vil myndighederne stadig kræve at få nedbragt koncentrationen, men de accepterer, at det kan tage op til en to-årig periode at realisere det.

Når du indånder eller er i fysisk kontakt med PCB, er der en række helbredsmæssige risici. Man har påvist, at PCB har skadelige følgvirkninger på nerve- og immunsystemet.

Vidste du…
PCB blev taget i brug i byggeindustrien, fordi det havde gode tekniske egenskaber? Blandt andet fordi stoffet har god isoleringsevne og lang holdbarhed.

Tjek risiko for PCB på Bolighed

På Bolighed kan du hurtigt få overblik over, om der er risiko for PCB i en bolig. Vær opmærksom på, at vi kun viser risikoen for PCB og altså ikke om der er PCB.

Når vi vurderer risikoen, ser vi på, hvornår boligen er bygget. I 1950 startede anvendelsen af PCB i nogle byggematerialer, men det blev forbudt igen i 1977. Hvis boligen er bygget fra 1950 til 1977, er der altså risiko for PCB i de originale materialer.

I nogle umærkede termoruder fra udlandet kan der dog være PCB frem til 1980 og i lysstofamaturer helt frem til 1986. Der er altså en mindre risiko for PCB for boliger, der er bygget fra 1977 til 1986.

Hvis boligen er bygget før 1950 eller efter 1986 viser vi risikoen som lav, da der i disse år formentlig ikke er anvendt PCB.

Du kan se mere om risikoen for PCB i boligen i PCB-guiden.

PCB i maling
Malede overflader med maling fra 1950-1977 kan også indeholde PCB

Hvad gør du, hvis du har PCB i boligen?

Det er svært at finde PCB, da du hverken kan se eller lugte stoffet. Er din bolig opført i perioden 1950-1977, er der større risiko for at lokalisere PCB i den. Du kan finde ud af, hvornår din bolig er opført på Bolighed lige her

Da det er udfordrende at identificere stoffet, bør du fra starten af alliere dig med en professionel sagkyndig, der kan vurdere boligen og gennemgå de enkelte bygningsdele for dig. Der findes flere saneringsfirmaer, der specialiserer sig i at lokalisere og fjerne PCB fra ejendomme. 

Men hvis du har mod på det, kan du selv på jagt efter PCB i de følgende hovedområder: 

 • Bløde fuger:
  Hvis fugerne stammer fra perioden 1950-1977, kan de indeholde PCB. Det drejer sig om fuger omkring termovinduer og gulvafløb samt fuger, der er brugt til at tætne diverse vådrum langs væg og gulv. Disse fuger bør udskiftes.
 • Termoruder:
  Termoruder fra perioden 1950-1977 kan med fordel udskiftes til nyere termoruder, så sparer du samtidig på boligens energiforbrug, og du er med til at skåne miljøet.
 • Lysstofarmaturer
  Du bør udskifte lysstofarmaturer i din bolig, hvis de er lavet før 1986. Udskift dem til en nyere lyskilde.
 • Indvendige malede overflader
  Slidstærke malede overflader fra 1950-1977 er typisk at finde i enten et bryggers eller i et badeværelse. Disse overflader kan fjernes ved ved en vådslibning eller tilsvarende.

Du kan se mere med tjeklisten fra Sundhedsstyrelsen, hvor du får et fuldt overblik over, hvordan du håndterer PCB-inficerede områder, og hvordan PCB-affaldet skal deponeres.

Vidste du…
Det at bo i en bolig med PCB er faktisk ikke den største kilde til, at du udsættes for PCB-forurening. For langt de fleste stammer forureningen fra fødevarer, særligt fisk-, mælke- og kødprodukter.

Helt kort om PCB

 • PCB er en forkortelse for Poly-Chlorede Biphenyler
 • Det er en af verdens farligste miljøgifte, og det kan være skadeligt for dit helbred
 • Det er et olielignende kemikalie, som findes i forskellige byggematerialer – f.eks. fugemasser og termoruder
 • I 1977 blev anvendelsen af PCB i byggematerialer forbudt i Danmark

Husk…
Som boligejer er det dit ansvar at få bortskaffet PCB-inficerede materialer på den rigtige måde, så det ikke skader miljøet. Du kan altid få vejledning om, hvordan du deponerer affaldet af din kommune.