Skybrud: Se risikoen for oversvømmelse i boligen

Skybrud er ekstrem regn, som kan føre til oversvømmelse og vandskader. Nogle boliger er mere udsatte end andre, så søg på en adresse her og tjek risikoen.

Skybrud: Se risikoen for oversvømmelse i boligen

Skybrud er et stigende vejrfænomen, og dermed også et stigende problem for danske boligejere. Se her, hvad et skybrud er, hvordan du kan sikre din bolig, og hvad du kan gøre, hvis skaden sker.

Hvad er skybrud?

Definitionen på et skybrud er et meget kraftigt regnvejr, hvor der falder mindst 15 millimeter regn inden for 30 minutter.  Til sammenligning skal der ved “kraftig regn” falde over 24 millimeter regn på seks timer eller kortere tid. Et skybrud betyder altså væsentligt mere regn på meget kort tid.

Faren ved den voldsomme regn er bl.a. risikoen for oversvømmelse og vandskader i vores hjem. Dette opstår typisk, hvis afløb og kloakker ikke kan følge med de store vandmængder – måske fordi de er defekte eller tilstoppede.

Særligt ved fordybninger under broer og tunneller og byzoneområder, ser man at afløbene ikke kan følge med, så der opstår oversvømmelser.

Varsling af skybrud

Skybrud kan være svære at forudsige præcist. Varsles der skybrud i dit område, er det ofte kun en meget lille del af området, som reelt rammes af skybruddet.

Et skybrud optræder lokalt, men varsles altid regionalt. Det er derfor ikke sikkert, at skybruddet rammer lige netop dit område, selvom det er varslet. Varsling af skybrud er blot for, at fortælle dig, at der er risiko for meget kraftig regn nær dit lokalområde.

Ved skybrud falder der mindst 15 millimeter regn inden for 30 minutter.

Tjek risikoen for oversvømmelse ved skybrud på Bolighed

Nogle boliger er mere udsatte end andre, når skybruddet rammer. På Bolighed kan du nemt slå en adresse op og få en vejledende vurdering af risikoen for den enkelte bolig.

Her ser vi på flere informationer om adressen hentet fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:

  • Ligger boligen i en lavning, kan regnvand naturligt samle sig ved bygningen. Dette øger risikoen for oversvømmelse. 
  • Jordarten på grunden har også en betydning for, hvor nemt og hurtigt regnvand kan trænge ned i jorden og dermed væk fra boligen. Dette kalder man den hydrauliske ledningsevne.
  • Befæstningsgraden i området er også en væsentlig faktor. Altså, hvor store arealer der er belagt med asfalt, fliser og andet materiale, som regnen ikke så let kan trænge igennem.

Slå en adresse op øverst på denne side og få en samlet vurdering af risikoen.

Årsager til oversvømmelse i boligen ved skybrud

Skybruddet kan medføre oversvømmelser og vandskader i dit hus og kælder af flere årsager:

  • Tilstoppede tagrender, nedløb og brønde kan forårsage vandskader i dit hus. Opstår der et skybrud, kan regnvandet ikke passere korrekt, og det kan betyde vandskader og oversvømmelser på din grund eller inde i din bolig.
  • Kloakkerne kan blive overbelastede ved voldsomme regnskyl, så afløbsvandet presses op gennem gulvafløbet i din kælder.
  • Revner eller huller i husets fundamentet kan forårsage at store mængder vand trænger ind i kælderen.
  • Utætte tagbrønde eller kloakledninger kan medføre vandskader pga. et stort pres, som resulterer i, at vandet presses op fra toilettet eller gulvafløb.
Hul i tagrenden og kraftig regn
Hyppig vedligeholdelse af boligens tagrender og afløb er en god måde at beskytte dit hus ved skybrud.

Hvordan beskytter du din bolig ved skybrud?

Der er nogle ting, du selv kan gøre, for at forebygge oversvømmelse og vandskader på din bolig i forbindelse med et skybrud. Det er specielt brønde, kloak og husets sokkel, som skal vedligeholdes.

Her er en tjekliste til gennemgang af din bolig inde og ude:

  • Rens og vedligehold tagrender, nedløb og brønde, så de ikke stopper til eller bliver utætte.
  • Sørg for at terrænet omkring huset skråner væk fra din bolig.
  • Tjek husets sokkel samt væggene i kælderen for eventuelle revner, skader og  fugt. Hvis din sokkel eller vægge bærer præg af revner og skader, skal du omgående få dem lavet for, at undgå indtrængende regnvand.

Vær opmærksom på, at fugt i kældervæggene kan være tegn på, at der trænger regnvand ind gennem husets ydervægge eller sokkel. Dette kan være som følge af et eller flere skybrud. Et omfangsdræn kan i dette tilfælde være en løsning for dig.

Vidste du…
Et omfangsdræn kan sammenlignes med en nedgravet tagrende, som ligger langs husets fundament og ydermur. Drænet leder overskydende regnvand væk fra husets fundament og vægge. Vandet føres til en regnvandsbrønd og videre til kloakken.

Hvilken forsikring dækker skaderne?

Hvis der sker skader på din bolig i forbindelse med skybrud er det enten din husforsikring eller din indboforsikring, du skal have fat i. Din husforsikring kan dække udbedringen af skader på bygningen, mens indboforsikringen kan dække indboets skader.

Der er forskel på, hvordan og hvornår forskellige forsikringsselskaber dækker. Husk derfor altid at sætte dig godt ind i betingelserne, når du vælger forsikringer. Nogle selskaber har en meteorologisk definition af skybrud, og hvor mange millimeter regn et skybrud indebærer – fx 30-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1-2 mm regn i minuttet.

Hvis din husforsikring skal dække evt. skader, skal disse typisk være opstået som følge af et skybrud, der har været så kraftigt, at de utilstoppede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan aflede regnvandet.

Husforsikringen vil typisk også dække vandskader, hvor presset fra kloakledninger presser vandet op og ud via toilet eller gulvafløb. Kommer vandet ind i huset, fordi vandet ikke kan komme væk fra vejristerne, dækker forsikringen ofte også. Mange selskaber tilbyder desuden, at dække udgifterne til at få pumpet vandet væk, så der ikke opstår yderligere skader.

Vær opmærksom på…
Mange husforsikringer dækker ikke skader, hvor regnvandet siver ind fra revner, huller eller skader i boligens sokkel eller ydermur – dem hæfter du ofte selv for.

Sker der skader på dine ejendele, er det derimod indboforsikringen, du skal have fat på. Indboforsikringen kræver som regel ikke en bestemt nedbørsmængde for at erstatte dine ejendele, som er ødelagt i forbindelse med indtrængende regnvand.

Mand i kraftigt regnvejr
Oversvømmelse ved skybrud sker ofte i byzoneområder, hvor kloakker og afløb ikke kan følge med de store mængder vand.

Forvent mere ekstremregn i fremtiden

Alt tyder på, at vi generelt skal vænne os til, at klimaet i fremtiden vil byde på mere ekstremt vejr i form af storme og skybrud.

Vidste du: Eksperter forudsiger, at klimaforandringerne betyder, at ekstreme regnskyl både vil forekomme oftere og voldsommere.

Det bliver derfor stadigt vigtigere for boligejere at passe godt på huset og sørge for at vedligeholde det. Ligesom det bliver mere og mere relevant for boligkøbere at undersøge, om boligen er placeret, så den er særligt udsat ved skybrud. Slå adressen op øverst på denne side.